Ervaar de professionaliteit van ons pensioenadviesDe pensioenadviseurs van Rooyackers & Partners Pensioen Consultants zijn op persoonlijke titel lid van de hoog aangeschreven Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD).
De NOPD is een vereniging, die streeft naar verdere professionalisering van de pensioenadviesmarkt.

Lees meer

De nieuwe pensioenwereld eist heldere communicatie

kantoor Rooyackers & Partners

Pensioenadvies voor werkgevers

Rooyackers & Partners Pensioen Consultants geeft onafhankelijk pensioenadvies voor werkgevers. Wij richten ons in het bijzonder op het adviseren, communiceren en beheren van collectieve pensioenregelingen voor het bedrijfsleven, maar geven ook pensioenadvies aan particulieren. Daarnaast kunnen zzp’ers en dga’s bij ons terecht voor advies over hun oudedagsvoorziening. Onze consultants werken intensief samen met accountants, belastingadviseurs, personeelsadviseurs, advocaten, intermediairs en ondernemers. Bij ons bent u verzekerd van een goed en deskundig pensioenadvies: al onze pensioenadviseurs zijn lid van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen.

Wij begeleiden een groot aantal accountants, fiscalisten, belastingadviseurs en advocaten in hun dagelijkse adviespraktijk.

Lees meer over onze partners

Onafhankelijk en proactief pensioenadvies

Bij Rooyackers & Partners kunt u terecht voor het sluiten, wijzigen en beheren van de pensioenregeling voor uw bedrijf. Wij geven onafhankelijk en proactief pensioenadvies. Ons pensioenadvies is onafhankelijk omdat wij geen beloning ontvangen van verzekeraars. De enige die ons betaalt, bent u. Onze werkwijze en beloning zijn transparant, zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan.

Beheer van pensioencontracten

Als u een pensioencontract heeft afgesloten, is het werk nog maar net begonnen. Uw pensioendossiers moeten nauwkeurig worden bijgehouden en uw contract moet actueel blijven. Rooyackers & Partners verzorgt het beheer van pensioencontracten. Wij zorgen ervoor dat uw pensioenregeling tijdig wordt aangepast aan wettelijke wijzigingen en administratieve richtlijnen. Tevens zorgen wij ervoor dat alle pensioeninformatie die uw werknemers namens u van de pensioenverzekeraar krijgen, klopt.

Naast een goed en onafhankelijk pensioenadvies is het beheren van uw pensioencontract belangrijk. Contracten kennen vaak bepalingen die u niet altijd scherp voor de geest heeft als u met de bedrijfsvoering bezig bent. Denk bijvoorbeeld aan het aan- of afmelden van werknemers of partners op het contract. Als u dat vergeet, kan dat veel geld kosten. Wij zorgen ervoor dat u zich niet druk hoeft te maken om pensioenzaken en u volledig op uw bedrijf kunt richten. Wijzigingen als waardeoverdracht, echtscheiding, overlijden en het omzetten van arbeidscontracten voeren wij snel door in de pensioenadministratie, die u doorlopend online kunt raadplegen.

Lees meer over pensioenbeheer

Toolkit DGA pensioen in eigen beheer (PEB)

De DGA PEB Toolkit is bedoeld om uw adviestraject zo soepel mogelijk te laten verlopen zonder dat u de wetgeving of uw zorgplicht uit het oog verliest. Een compleet digitaal product inclusief o.a. een handleiding met alle te ondernemen stappen, tekstsjablonen voor uw advies en conceptovereenkomsten. Vooral de zorgplicht ten aanzien van de partner van de DGA heeft in deze modellen veel aandacht gekregen.

Lees meer over DGA PEB Toolkit

Bemiddeling bij conflicten over de pensioenregeling

Er kunnen met de verzekeraar of met (ex-)werknemers geschillen ontstaan over de uitvoering van de pensioenregeling. Rooyackers & Partners kan worden ingezet voor bemiddeling bij conflicten over de pensioenregeling. Soms is arbitrage nodig om tot overeenstemming te komen. Ook dan kunt u op ons een beroep doen.

Lees meer over bemiddeling

Bedrijfstakpensioenfonds

Weet u of u verplicht bent om u aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF)? Aanmelding bij zo’n BPF is verplicht als een pensioenregeling binnen uw branche verplicht is gesteld. Bedrijven worden hierover regelmatig verkeerd voorgelicht en zijn soms niet op de hoogte van deze verplichtstelling. Maar er zijn ook uitzonderingen op deze regel mogelijk. Rooyackers & Partners kan voor u onderzoeken of u verplicht moet deelnemen aan een bedrijfstakpensioenfonds en of een uitzondering mogelijk is.

Lees meer over bedrijfstakpensioenfonds

Communicatie over pensioenregelingen

Goede communicatie over pensioenregelingen is belangrijker dan ooit. Niet alleen omdat de wet strengere eisen stelt aan pensioeninformatie, maar ook omdat werknemers zelf steeds actiever naar hun oudedagsvoorziening moeten kijken. Wij verzorgen daarom ook de communicatie over de pensioenregeling voor uw medewerkers. Of het nu gaat om een gegarandeerd pensioen of een beschikbare premieregeling.

Een goed pensioen is niet meer vanzelfsprekend. Werknemers vragen zich steeds vaker af hoe het met hun pensioenopbouw staat, nu veel pensioenfondsen een lage dekkingsgraad hebben. Mensen worden steeds ouder en rendementen op beleggingen schommelen sterk. U dient als werkgever een realistisch beeld geven van de pensioenopbouw van uw werknemers en duidelijkheid geven over de te verwachten pensioenuitkering. Dan hebben uw medewerkers nog tijd om zelf in actie te komen en zelf pensioenadvies te vragen als dat nodig is.

Lees meer over pensioencommunicatie

Consultancy en PensioenScan

Rooyackers & Partners geeft vaak een second opinion aan bedrijven die al een pensioenregeling hebben. Uw lopende pensioencontract laten doorlichten is geen overbodige luxe nu wetten en regels bijna jaarlijks veranderen. Voor bedrijven vanaf 25 werknemers kunnen wij ter ondersteuning van het pensioenadvies een PensioenScan doen om te kijken of uw pensioenregeling nog up tot date is.

Na de PensioenScan kunnen wij u adviseren over een regeling die beter past bij uw bedrijf. Wij bieden deze dienst ook aan directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) en aan zzp’ers. Door nieuwe regelgeving loont het namelijk ook de moeite om als dga of zzp’er opnieuw uw pensioenregeling onder de loep te nemen. Als consultant kijken wij altijd naar de kostenopbouw en naar andere investeringsmogelijkheden.

De PensioenScan geeft u antwoord op de volgende vragen:

  • Voldoe ik aan mijn zorgplicht?
  • Betaal ik niet te veel voor mijn pensioenregeling?
  • Hoe ontwikkelen mijn pensioenkosten zich de komende 10 jaar?
  • Is onze pensioenregeling marktconform en wetgevingsproof?
  • Kan de administratie en de communicatie verbeterd worden?
  • Is een premiepensioeninstelling (PPI) iets voor ons?

Lees meer over consultancy of de Pensioenscan

Interimdiensten

U kunt onze dienstverlening ook op interim-basis inhuren. Zo kunnen wij uw pensioenadministratie eenmalig op orde te brengen, waarna u het beheer verder zelf doet. Wij kunnen u daarnaast ondersteunen als u een tijdelijk personeelstekort heeft, waardoor u niet toekomt aan het bijhouden van de pensioenadministratie.

Lees meer over onze interimdiensten

Kwaliteit

Rooyackers & Partners Pensioen Consultants is onafhankelijk van verzekeraars en andere pensioenaanbieders. Wij ontvangen geen enkele beloning van aanbieders. Wij geven dus volledig objectief pensioenadvies, waarbij alleen uw belang telt. Onze pensioenconsultants zijn lid van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD). Aan deze benoeming worden zeer hoge kwaliteitseisen gesteld. Het lidmaatschap wordt uitsluitend toegekend aan onafhankelijke pensioenkantoren die zich fulltime bezighouden met pensioenadvies en werken op declaratiebasis.

Onze consultants werken in de praktijk intensief samen met accountants, belastingadviseurs, intermediairs en ondernemers. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid aanvullend netwerk met HRM- en P&O-adviseurs, financiële controllers, accountants, fiscalisten, notarissen en advocaten. Ook zij doen regelmatig een beroep op onze expertise.

Al onze diensten staan in het teken van één ding: u voorzien van een goed pensioenadvies!Rooyackers & Partners Pensioen Consultants is ondernemend voor Ronald McDonald Huis. In het Ronald McDonald Huis Leiden logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In het huis kan het gezin weer op adem komen na een intensieve dag in het ziekenhuis. Door het lidmaatschap en sponsoring van het Business Breakfast Alphen aan den Rijn steunen wij dit prachtige doel. Lees meer