Pensioen voor werkgevers

Pensioen wel of niet verplicht?

Het regelen van het pensioen voor een werknemer is geen wettelijke verplichting voor de werkgever, tenzij dit binnen de betreffende branche is opgelegd. Tegelijk is een pensioen een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde die een voorname rol speelt in de keuze van een werknemer voor een bepaald bedrijf. Doordat de overheid een stap terug doet en de verzorgingsstaat steeds meer onder druk komt te staan, neemt het belang van een goede collectieve pensioenregeling aanzienlijk toe. Het is dus zaak om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden op dat gebied. Het is alleen niet eenvoudig om door de bomen het bos te zien. Aan de ene kant is een goed pensioen voor werknemers belangrijk, aan de andere kant moet de werkgever oog hebben voor de bedrijfskosten. Het vinden van de juiste balans is bepaald geen sinecure. Om uit alle opties de beste te kunnen kiezen is de gespecialiseerde expertise van een gekwalificeerde pensioenadviseur broodnodig.

Pooling pensioen

Een Nederlandse multinational of de Nederlandse dochter van een internationaal opererende organisatie kan gebruik maken van pooling. Pooling is een kostenefficiënte manier om uw werknemersregelingen in verschillende landen wereldwijd te koppelen. Om gebruik te kunnen maken van pooling moet u in tenminste twee landen een collectieve regeling hebben. Dat geeft u het recht op multinationale winstdeling die aanzienlijke besparingen oplevert. Rooyackers & Partners Pensioen Consultants kan u vertellen hoe u dit voor elkaar kunt krijgen. 

Rooyackers & Partners Pensioen Consultants werkt vanuit een onafhankelijke positie om werkgevers het beste en meest objectieve pensioenadvies te kunnen geven. Daarbij maakt het geen verschil of er wel of geen regeling is getroffen. Wanneer er nog geen collectieve pensioenregeling bestaat, beginnen we met een uitgebreide inventarisatie van de wensen. Maar eigenlijk is dat ook het geval wanneer we bestaande regelingen kritisch doorlichten en wellicht verbeteringen kunnen aandragen. De vraag van de cliënt staat bij ons centraal en uiteraard kunnen werkgevers ook bij ons terecht met vragen over pensioenen in het algemeen. Het belang van de werkgever staat namelijk voorop. Die is vooral gediend met een betaalbare collectieve pensioenregeling waar werknemers blij van worden. Wij zorgen daarvoor!