Ondernemingsraad

Pensioen is voor werknemers in een bedrijf of instelling niets meer of minder dan uitgesteld loon. Deze voorziening komt onder meer door de vergrijzing van onze maatschappij steeds meer onder druk te staan. Aangezien de ondernemingsraad (OR) de taak heeft om de belangen van de werknemers in een organisatie zo goed mogelijk te behartigen, is het dus van groot belang dat de OR zich gedetailleerd laat informeren over mogelijkheden om deze voorziening te optimaliseren.

Pensioen ondernemingsraad

Is de organisatie niet aangesloten bij een pensioenfonds en is er ook nog geen collectieve regeling? In dat geval helpt Rooyackers & Partners Pensioen Consultants graag om een collectieve pensioenregeling op te stellen die met oog voor de beschikbare middelen zo goed mogelijk beantwoord aan de Ondernemingsraad en pensioenbehoefte van de werknemers. Als OR heeft u namelijk het initiatiefrecht om een dergelijke regeling voor te stellen. Wanneer de onderhandelingen met een verzekeraar al zijn geopend, kunnen wij ook ons steentje bijdragen door onafhankelijk advies te geven over de voorstellen die door de verzekeraar zijn gedaan.

instemmingsrecht pensioen ondernemingsraad

Wanneer er reeds een collectieve pensioenregeling van kracht is, weet u ongetwijfeld dat de OR niet alleen instemmingsrecht heeft bij vaststelling, maar ook bij wijziging of intrekking van de regeling. Het is hoe dan ook verstandig om er bij de werkgever op aan te dringen de bestaande regeling tegen een kritisch licht te houden. Door de jaren heen zijn de wetten en regels op pensioengebied aanzienlijk veranderd. Het is dan ook niet uitgesloten dat er inmiddels betere – en meer kostenbewuste – manieren zijn om de pensioenopbouw van de werknemers naar behoren te verzekeren.