Pensioen voor ZZP’ers & DGA

Rooyackers & Partners Pensioen Consultants geeft pensioenadvies aan ZZP'ers en DGA. Een ZZP'er moet zelf zorgen voor zijn of haar pensioen. Hierbij willen wij een helpende hand bieden. Een DGA kan pensioen wel in eigen beheer opbouwen. Wij willen u helpen om uw toekomst veilig te stellen.

ZZP Pensioen

In onze optiek is een ZZP-er een Zeer Zelfstandig Professional. Maar omdat de ZZP-er niet in loondienst is, moet hij of zij zelf voor de oudedags- en nabestaandenvoorziening zorgen. Dat gaat ook op voor het afdekken van de risico’s van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kan een ZZP-er geen pensioen in eigen beheer opbouwen, wat een DGA wel kan. Toch zijn er legio mogelijkheden om de financiële toekomst zeker te stellen, zoals de oudedagsreserve via de fiscus of eenvoudig door vermogen op te bouwen met een spaarregeling. Daarbij heeft de ZZP-er volledige vrijheid van keuze omdat er geen arbeidsovereenkomst met een werkgever bestaat en er dus ook geen collectieve regeling van toepassing is. De persoonlijke ambities en die van de eenmanszaak vormen bij ons de basis voor een gedegen pensioenadvies dat van tevoren natuurlijk wordt getoetst aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Hoewel een directeur grootaandeelhouder in beginsel als ‘gewone’ werknemer op de loonlijst staat, is de situatie op pensioengebied door de aard van de functie en het aandelenbezit anders. Een goede oudedagsvoorziening is voor een DGA echter net zo belangrijk als voor de overige werknemers. Tenslotte gaat het om het veiligstellen van de toekomst. Alleen heeft iedereen daar verschillende ideeën over. Daarom gaat Rooyackers & Partners Pensioen Consultants vooral in op de persoonlijke wensen van de DGA. Vanzelfsprekend kijken we ook naar maatregelen om de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden af te dekken. Daarnaast wordt de lange termijn pensioenopbouw intern of extern aan de orde gesteld en behandelen we ook de gevolgen van echtscheiding voor het pensioen.