Z-score en Performancetoets 2013 StiPP

Z-score en Performancetoets 2013 StiPP

Elk jaar vanaf 1 april dienen bedrijfstakpensioenfondsen de door hen in het voorafgaande jaar behaalde z-score en de resultaten van hun performancetoets te publiceren. Begin deze week heeft het Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) bekendgemaakt dat het fonds zowel over 2013 een positieve z-score als een positieve performancetoets over de periode 2009-2013 heeft behaald.

Over 2013 heeft StiPP een rendement behaald van 2,54%, terwijl het rendement van de normportefeuille 2,51% bedroeg.

Zoals bekend, kan door een werkgever een verzoek tot vrijstelling van deelneming, als bedoeld in artikel 13 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, worden ingediend. Een van die vrijstellingsgronden is de vrijstelling in verband met onvoldoende beleggingsrendement (artikel 5 Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000). In het eerste lid van artikel 5 is neergelegd dat de berekening van de performancetoets dient te geschieden conform de regels in bijlage 1 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000.

Vrijstellingsverzoeken die hun grondslag vinden in artikel 5 Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, maar die ná de publicatie van de z-score en de perfromancetoets worden ingediend, worden door het bedrijfstakpensioenfonds niet (meer) behandeling genomen. Zo ook bij StiPP.

Bron: http://www.stippensioen.nl/Nieuws/Items/Positieve-Z-score-en-Performancetoets-2013-StiPP.aspx


Nieuwsflits nr. 10, 4 april 2014