Page content

Bedrijfstakpensioenfonds

next Ondersteuning Bedrijfstakpensioenfonds (BPF)  
next Help, wij hebben een WAADI-codering!
next Stappenplan benadering Bedrijfstakpensioenfonds  
next Over Nederlands Pensioenbureau Legal   

 

Aanmelding bij het bedrijfstakpensioenfonds (BPF) is verplicht als een pensioenregeling binnen uw branche verplicht is gesteld. Anno 2018 kunnen 4,7 miljoen werknemers via een bedrijfstakpensioenfonds aanspraak maken op een oudedagsvoorziening wanneer zij de voor hen geldende pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De werkgever is gehouden om de premies tijdig af te dragen. Tot zover is alles duidelijk.

Maar weet u of uw bedrijf onder de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (kortweg Wet Bpf 2000) valt? Onderzoek door de AFM toont aan dat intermediairs geregeld verkeerd geadviseerd hebben. Wie weet heeft u de pensioenzaken naar eer en geweten op een andere manier geregeld, terwijl u dat eigenlijk via het Bpf had moeten doen.

Er zijn echter mogelijkheden om vrijstelling van de verplichte deelneming te krijgen. Alleen is dat niet zomaar geregeld. De gecertificeerde werkingssfeeronderzoeker van het Nederlands Pensioenbureau gaat als eerste vaststellen of uw bedrijf wettelijk verplicht is om deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds.Bedrijfstakpensioenfonds Wanneer uit ons werkingssfeeronderzoek blijkt dat er een Bpf verplichtstelling op uw bedrijf van toepassing is, moet u uw bedrijf bij dat fonds aanmelden. Een dergelijk onderzoek vereist specialistische kennis en ervaring.

Wanneer dit niet correct wordt uitgevoerd, kunnen de gevolgen desastreus zijn. Als de pensioenregeling ten onrechte bij een verzekeraar is ondergebracht, kan het Bpf de verschuldigde premies met een terugwerkende kracht van 5 jaar (en soms zelfs langer) in rekening brengen, terwijl de overeenkomst met de verzekeraar niet zomaar kan worden opgezegd. Dat kan de onderneming duur komen te staan.

Wij doen er alles aan om te voorkomen dat een dergelijke situatie ontstaat en begeleiden u deskundig naar aansluiting bij het Bedrijfstakpensioenfonds of zoeken een alternatieve oplossing op basis van vrijstellingsmogelijkheden.

Wij zorgen er hoe dan ook voor dat uw pensioenregeling voldoet aan de wet- en regelgeving. Los van de al dan niet verplichte aansluiting bij een Bpf is het toch al verstandig om uw pensioenzaken grondig door ons te laten controleren. Zelfs wanneer de zaken op het eerste gezicht goed geregeld lijken te zijn, zetten wij onze expertise in om voor u en uw werknemers de beste resultaten uit de pensioenopbouw te halen. De wensen van de onderneming zijn daarbij voor ons bepalend.

Vanzelfsprekend nemen we de contractvoorwaarden kritisch onder de loep, waarbij het uitgangspunt is om de bestaande regeling te verbeteren. Dat kan in een aantal gevallen zelfs met premieverlaging gepaard gaan, bijvoorbeeld wanneer het wisselen van pensioenuitvoerder aan de orde is. Wij werken namelijk onafhankelijk van welke verzekeraar dan ook. Voor ons telt alleen uw belang.

Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op.