Voorstel om verplichtstelling los te koppelen van pensioenfonds

Voorstel om verplichtstelling los te koppelen van pensioenfonds

Het kabinet komt met een wetsvoorstel dat de verplichtstelling koppelt aan een pensioenregeling, in plaats van aan een uitvoerder. Dat meldt Staatssecretaris Klijnsma (SZW) in een brief d.d. 16 november 2015 aan de Tweede Kamer. Het kabinet beoogt hiermee de verplichtstelling aan de pensioenregeling weliswaar verplicht te stellen, maar sociale partners vervolgens de vrijheid te geven zelf een pensioenuitvoerder te kiezen.

Achtergrond is de wens van veel Bedrijfstakpensioenfondsen om schaalvergroting te bereiken door omzetting naar een Algemeen Pensioenfonds (APF). In het huidige wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (kortweg: Wet algemeen pensioenfonds)  is dat niet mogelijk. Men vreest dat met het loslaten van het verbod op ringfencing voor Bedrijfstakpensioenfondsen, de verplichtstelling wel eens ter discussie kan worden gesteld vanwege een gebrek aan solidariteit. Door nu de verplichtstelling te koppelen aan de regeling in plaats van aan de uitvoerder hoopt men aan dit bezwaar tegemoet te komen. Een Bpf kan zich dan omvormen tot een APF, waarbij het verplichte gedeelte in een aparte collectiviteitskring wordt ondergebracht.

Evenals bij het inmiddels gesneuvelde voorstel om bij een fusie van twee bedrijfstakpensioenfondsen gescheiden vermogens mogelijk te maken, geldt voor dit voorstel dat de verplichtstelling geen gevaar mag lopen. Tevens dient te worden gewaarborgd dat er sprake is van een ordelijke marktwerking en dient een regeling daadwerkelijk te kunnen worden verhuisd naar een andere uitvoerder.

Bron: rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/17/kamerbrief-met-kabinetsreactie-onderzoek-verplichtgestelde-bedrijfstakpensioenregelingen-en-het-algemeen-pensioenfonds

Nieuwsflits nr. 21, 18 november 2015