Opnieuw wetsvoorstel doorbeleggen bij DC

Opnieuw wetsvoorstel doorbeleggen bij DC

Enkele weken geleden besteedden wij aandacht aan het wetsvoorstel “Variabele pensioenuitkering” dat door de regering op 23 november jl. naar de Tweede Kamer is gezonden (zie Nieuwsflits 22/2015). Dit voorstel zou de nadelen van het aankopen van pensioen op één vast moment, terwijl de rentestand erg laag is, dienen te voorkomen. Thans heeft Helma Lodders (VVD) een initiatief wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend (Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden) dat hetzelfde probleem adresseert.  Anders dan het wetsvoorstel van de regering, koopt in dit initiatief wetsvoorstel de deelnemer aan een DC regeling op de pensioeningangsdatum een pensioenuitkering aan die levenslang hetzelfde aantal eenheden uitkeert. De prijs van een eenheid fluctueert en daarmee tevens de hoogte van elke pensioentermijn. Daar waar de regering belang hecht aan een collectieve risicodeling in de uitkeringsfase, geeft Lodders aan dat de individuele deelnemer in staat is dit risico zelf te dragen. Bovendien is zij van mening dat een pensioenproduct met collectieve elementen (in de uitkeringsfase) aan begrijpelijkheid en transparantie inboet. Bovendien zou er dan een herverdeling van middelen plaatsvinden.    En zo heeft de Tweede Kamer twee verschillende wetsvoorstellen in behandeling die hetzelfde trachten te bereiken: bescherming van deelnemers aan DC regelingen tegen de zwaar tegenvallende pensioenresultaten op de pensioeningangsdatum.

Bron: pensioenpro.fd.nl/laatstenieuws/914250-1512/ook-initiatiefwetsvoorstel-doorbeleggen-bij-dc-naar-tweede-kamer

Teksten voor wetsvoorstel: tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2015Z14107&dossier=34255
Nieuwsflits, nr. 25, 9 december 2015