Wetsvoorstel “Variabele pensioenuitkering” naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel “Variabele pensioenuitkering” naar Tweede Kamer

Gisteren heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel “Variabele pensioenuitkering” naar de Tweede Kamer gezonden. Dit wetsvoorstel betreft de uitwerking van de ‘Hoofdlijnennota optimalisering wettelijk kader voor premieovereenkomsten’. Met dit voorstel krijgen deelnemers aan een pensioenregeling gebaseerd op een premie- of kapitaalovereenkomst uiterlijk bij ingang van het pensioen een keuze tussen een vast of variabel pensioen dan wel een combinatie van beiden. Hiermee wordt beoogd, na de tijdelijke pensioenknip, een meer definitieve oplossing te bieden voor het probleem van de (zeer) lage pensioenuitkomsten waarmee de betreffende deelnemers de afgelopen jaren worden geconfronteerd.

Bij de keuze voor een variabele pensioenuitkering fluctueert de uitkering na ingang mee met het beleggingsrisico, de ontwikkeling van de levensverwachting en het resultaat op sterfte. Dit maakt de pensioenuitkering minder afhankelijk van de rentestand op de pensioeningangsdatum, maar brengt ook risico’s voor de pensioengerechtigde met zich mee. Het wetsvoorstel kent overigens een aantal maatregelen die het risico enigszins zouden moeten beperken.>

Anders dan geldt in de opbouwfase, zal in de uitkeringsfase niet de mogelijkheid worden geboden aan de (gepensioneerde) deelnemer om zelf het beleggingsbeleid over te nemen. De Pensioenuitvoerder blijft hiervoor verantwoordelijk en dient hierbij de “prudent person”-regel in acht te nemen. Om alle deelnemers aan pensioenregelingen gebaseerd op een premie- of kapitaalovereenkomst in dit opzicht gelijk te behandelen, wordt artikel 80 van de Pensioenwet zodanig aangepast dat nu ook pensioenfondsen verplicht worden mee te werken aan een waardeoverdracht op de pensioendatum (het “pensioenshoppen”). Momenteel geldt een dergelijke verplichting alleen voor verzekeraars en PPI’s.

De beoogde invoeringsdatum is 1 juli 2016.

Bron: rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2015/11/23/klijnsma-geeft-mensen-met-premieovereenkomst-meer-keuze

Nieuwsflits nr. 22, 24 november 2015