Loskoppelen verplichtstelling en uitvoering

Loskoppelen verplichtstelling en uitvoering

Eind vorig jaar meldden wij u dat het kabinet met voorstellen zou komen om de verplichtstelling los te koppelen van de uitvoering (zie Nieuwsflits nr. 21/2015). Hiermee zou de pensioenregeling voor werkgever en werknemers nog steeds een verplicht karakter hebben, maar zouden sociale partners de vrijheid hebben om daar zelf een pensioenuitvoerder bij te kiezen.

In een brief van 26 februari jl. deelt de Staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer mee dat er inmiddels bezwaren zijn geuit door de verzamelde vakcentrales tegen dit voornemen. Zij zijn van mening dat “een andere invulling van de verplichtstelling forse gevolgen zal (kunnen) hebben voor de uitvoeringsmarkt, voor de verhouding tussen sociale partners en het pensioenfonds en de bestaande governancestructuur”.

De Staatssecretaris zal de komende periode, samen met de pensioensector en sociale partners, onderzoeken op welke manier het mogelijk is het wetsvoorstel dusdanig vorm te geven dat het wetsvoorstel op voldoende draagvlak kan rekenen. Zodra dit bereikt is zal gestart worden met het wetgevingsproces.

Bron: rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/26/kamerbrief-pensioenonderwerpen
Nieuwsflits nr. 4, d.d. 29 februari 2016