Interim

Al onze activiteiten zijn gericht op het creëren van een duurzame band met onze relaties. Rooyackers & Partners Pensioen Consultants hecht veel waarde aan persoonlijke contactmomenten die deze band verstevigen. Onze werkzaamheden hebben veelal een structureel karakter, waardoor het contact met onze relaties blijvend wordt gevoed. Dit wordt nog eens versterkt door onze service die er onder meer in voorziet dat u stelselmatig op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen op pensioengebied en wij erin voorzien dat de regelingen en de bijbehorende documentatie aan de geldende wet- en regelgeving voldoen.

Wij helpen u graag met uw pensioenadministratie.

Dit kan zowel op vaste of tijdelijke basis.

Pensioen onder de loep

Interim basis

Tegelijk is het mogelijk om onze dienstverlening op interim basis in te huren. Dat is bijvoorbeeld mogelijk om uw pensioenadministratie eenmalig op orde te brengen en het beheer verder in eigen hand te houden. Het kan ook zijn dat u een tijdelijk personeelstekort hebt en niet toekomt aan het bijhouden van de papierwinkel met betrekking tot de (collectieve) pensioenregeling. In zulke gevallen springen wij graag bij om u te ontlasten en ervoor te zorgen dat uw bedrijfsvoering niet onnodig wordt belemmerd.

consequenties pensioen

Kent u de consequenties?

De consequenties van het niet uitvoeren van de wet- en regelgeving op pensioengebied zijn soms niet mals. Zo moet u nieuwe werknemers binnen een maand bij het pensioenfonds aanmelden. Dat geldt ook voor werknemers die al in dienst zijn en 21 jaar worden. Vanuit de Pensioenwet bent u tevens verplicht nieuwe werknemers binnen een maand over het bestaan van de pensioenregeling te informeren. Wanneer u dit om welke reden dan ook nalaat, kunt u daarvoor worden beboet. Dat geldt ook voor het niet tijdig afmelden van werknemers die uit dienst zijn getreden.

Wilt u hier meer over weten?

arrow_drop_up arrow_drop_down