20 december 2016 
in DGA

Stemming over ‘Wet uitfasering PEB’ uitgesteld

Stemming over ‘Wet uitfasering PEB’ uitgesteld

Op de dag waarop de Eerste Kamer zou stemmen over het wetsvoorstel ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ (Wet uitfasering PEB) heeft de Staatssecretaris van Financiën middels een brief aan de Kamer gevraagd de stemming uit te stellen. De Eerste Kamer heeft dit verzoek inmiddels gehonoreerd.

Reden van het verzoek van Staatssecretaris Wiebes is dat hem vanuit de praktijk signalen bereiken dat DGA’s mogelijk op het moment van afkoop of omzetting de (toekomstige) indexatie over de opgebouwde pensioenaanspraken ten laste van de fiscale winst wensen te brengen.  De Staatssecretaris onderzoekt wat de eventuele gevolgen hiervan zijn en of er aanvullende regelgeving gewenst is. Dit laatste zal dan geschieden middels een zogenaamde novelle (een aanvulling op het huidige wetsvoorstel die eerst nog door de Tweede kamer behandeld dient te worden).

Dit kan consequenties hebben voor de beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel, maar de Staatssecretaris geeft in zijn brief aan dat in dat geval de overige pensioenmaatregelen (zoals het vervallen n de 100% grens) met terugwerkende kracht zullen ingaan.

Bron: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/brieven/2016/12/20/brief-ek-stemming-wet-uitfasering-pensioen-in-eigen-beheer

Nieuwsflits nr. 20, 20 december 2016.