Brief Wiebes inzake pensioen in eigen beheer

Brief Wiebes inzake pensioen in eigen beheer

Gisteren heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën de uitwerking van de oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer (PEB) naar de Tweede Kamer gestuurd.

De door de staatssecretaris gepresenteerde oplossingsrichtingen vallen uiteen in een fiscale reserve in eigen beheer voor de oude dag, de zogenoemde Oudedagsbestemmingsreserve (OBR) en het oudedagssparen in eigen beheer (Oudedagssparen). In de brief wordt ook uitvoerig stilgestaan bij de positie van de partner van de DGA en het overgangsrecht.

De varianten OBR en Oudedagssparen zijn getoetst aan de inhoud van de brief van 2 juni 2014. In deze brief werden destijds de uitgangspunten en randvoorwaarden opgesomd, waaraan een oplossing voor de eigen beheer-problematiek zou moeten voldoen, zoals bijvoorbeeld een vereenvoudiging van wet- en regelgeving, de blijvende beschikbaarheid van de door de DGA ingelegde middelen alsook budgetneutraliteit. Wiebes geeft aan dat hij de oplossingsrichting van het Oudedagssparen prefereert boven de OBR.

Het streven was om de benodigde wetgeving voor het uiteindelijke alternatief voor PEB met ingang van 1 januari 2016 in werking te kunnen laten treden. Echter, mede in verband met de te betrachten zorgvuldigheid, met name ten aanzien van het overgangsrecht, wil de staatssecretaris met het parlement in gesprek inzake het eventuele (lees: latere) moment van invoering van een PEB-alternatief.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/07/01/bijlage-oplossingsrichtingen-peb.html

Nieuwsflits nr. 13, 2 juli 2015