Pensioenfondsen verlagen premies (nog) niet

Pensioenfondsen verlagen premies (nog) niet

Het Financieele Dagblad (FD) heeft een onderzoek gehouden onder de vijftig grootste Nederlandse pensioenfondsen. Deze pensioenfondsen vertegenwoordigen 90% van het totale pensioenvermogen.

Uit het FD-onderzoek is naar voren gekomen dat bij de helft van de pensioenfondsen de deelnemers dit jaar een gelijke of zelfs een hogere pensioenpremie zullen gaan betalen ten opzichte van 2013. Dit terwijl de pensioenopbouw met ingang van 1 januari 2014 ingevolge de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) juist is verlaagd. Op hun beurt geven de betreffende pensioenfondsen aan dat zij geen financiële ruimte hebben de pensioenpremies te verlagen.

Politieke partijen hadden al aangegeven te vrezen dat de (verdere) versobering van het Witteveenkader deelnemers dubbel zal treffen: niet alleen zijn de opbouwpercentages verlaagd, maar in de praktijk leidt deze verlaging vooralsnog ook (nog) niet tot lagere pensioenpremies.

Om ervoor te zorgen dat de lagere pensioenopbouw daadwerkelijk leidt tot lagere pensioenpremies, worden in het meest recente Pensioenakkoord een negental zogenaamde ‘premiewaarborgen’ opgevoerd. De Nederlandsche Bank (DNB) zou moeten toezien op de naleving van deze waarborgen.

Door deze waarborgen zal volgens de partijen betrokken bij het Pensioenakkoord, de (verdere) versobering van het fiscale kader ook echt leiden tot een daling van de pensioenpremies, passend bij het herziene Witteveenkader. De partijen zijn van mening dat een evenwichtige belangafweging van alle generaties op deze wijze is geborgd.

Bron: http://fd.nl/economie-politiek/322714-1401/pensioenfonds-houdt-premie-hoog

Nieuwsflits nr. 3, 16 januari 2014