Nederland telt minder pensioenfondsen

Nederland telt minder pensioenfondsen

Het aantal pensioenfondsen in Nederland neemt in rap tempo af. Begin 2019 telt Nederland nog 240 pensioenfondsen, waar er tien jaar geleden nog ruim 650 pensioenfondsen waren.

Naast enkele grote pensioenfondsen zijn er in ons land een hoop kleine pensioenfondsen actief. Vanwege kostenbesparing, vereenvoudiging van de pensioenregeling en andere wettelijke eisen besluiten sommige pensioenfondsen de organisatie op te heffen. In veel gevallen sluiten deze kleine pensioenfondsen zich aan bij een groter fonds. Met als gevolg dat verplichtingen en opgebouwde bezittingen overgedragen worden.

De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat de consolidatie in de pensioensector en de daling van het aantal bedrijfstakpensioenfondsen de komende tijd doorzet. DNB treedt op als toezichthouder en gaat de conversatie met de pensioensector aan over eventuele belemmeringen die pensioenfondsen ervaren.

Lichtpuntje voor pensioenfondsen

Verder is er wel een lichtpuntje voor de bestaande pensioenfondsen: de gemiddelde dekkingsgraad is in januari licht gestegen. Toch blijven de premies onder druk, doordat niet alle pensioenfondsen op deze dekkingsgraad zitten. Daarom zal 2019 en misschien het daaropvolgende jaar wel moeilijk worden voor de pensioenfondsen. Lees er hier meer over.

Bron: DNB