Doorsneepremie verder onder druk

Doorsneepremie verder onder druk

Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA heeft gisteren een 82 pagina’s dik rapport gepresenteerd onder de titel: “Naar een solide en solidair pensioenstelsel”.

Uitgangspunt in het rapport is de opvatting dat jongeren niet langer de pensioenen van ouderen subsidiëren. Er moet een einde komen aan het systeem waarbij jong en oud dezelfde pensioenpremie betalen. Volgens het rapport bestaat anders het risico dat het draagvlak bij jongeren verdwijnt om pensioenpremies te betalen.

Het rapport sluit aan bij de kritiek van het Centraal Planbureau op de zogeheten doorsneepremie, die de meeste pensioenfondsen hanteren, zoals vermeld in hun eerder verschenen rapport van 28 oktober 2013 (zie: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/10/28/voor-en-nadelen-van-de-doorsneesystematiek.html). Een zoveelste signaal over de houdbaarheid van het systeem van doorsneepremie.

De impact voor pensioenfondsen, bij een overgang van doorsneepremie naar actuariële premieberekening, zal groot zijn. Zo zullen bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd in de bedrijfstak en verschuivingen daarin minder impact hebben en zal het verzekeringstechnisch nadeel bij een aantal vormen van dispensatie ter discussie komen te staan.

Bron:      https://www.cda.nl/wi/actueel/toon/nieuwe-voorstellen-voor-een-zeker-en-solidair-pensioen/


Nieuwsflits nr. 2, 15 januari 2014