Wiebes: Pensioenuitvoerders hebben genoeg tijd gehad

Wiebes: Pensioenuitvoerders hebben genoeg tijd gehad

Volgens staatssecretaris van Financiën Wiebes hebben pensioenuitvoerders voldoende tijd gehad om werkgevers te informeren over de aanpassingen in de pensioenwetgeving. Daarnaast hebben volgens Wiebes pensioenuitvoerders inmiddels ervaring met de verwerking van de versoberingen van het Witteveenkader per 2005/2006 en 2014.Wiebes reageert hiermee op Kamervragen van Pieter Omtzigt (CDA).

Wiebes is van mening dat werkgevers conform artikel 19c Wet Lb gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om pensioenregelingen vóór 1 januari 2015 aan de Belastingdienst voor te leggen, zodat ze met terugwerkende kracht kunnen worden aangepast aan het Witteveenkader. Daarnaast worden andere alternatieven aan de werkgever geboden (zie Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, V&A 014-012). Zo kan de werkgever een tijdig verzoek tot splitsing van de aanspraken conform artikel 18 lid 3 Wet Lb bij de belastingdienst indienen of de pensioenregeling opschorten. Zo wordt voorkomen dat de pensioenregeling per 1 januari 2015 onzuiver wordt en daarmee de gehele opgebouwde pensioenaanspraak belast wordt.

Nieuwsflits nr. 39, 17 december 2014