Wetsvoorstel Werk en Zekerheid door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid door Tweede Kamer

Op 29 november 2013 is het wetsvoorstel Werk en Zekerheid naar de Tweede Kamer gestuurd, alwaar het op 18 februari jl. door diezelfde Kamer grotendeels ongewijzigd is aangenomen.

De belangrijkste kenmerken van het wetsvoorstel:

–  Vaste route in ontslagzaken dwingend voorgeschreven: ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid loopt via het UWV; ontslag om andere reden(en) loopt via de kantonrechter;
–  Vanaf twee dienstjaren heeft een werknemer bij ontslag recht op een ‘transitievergoeding’. Deze vergoeding kan gebruikt worden voor scholing of om over te stappen naar een andere baan;
–  De maximale duur van een WW-uitkering wordt verkort.

In het wetsvoorstel Werk en Zekerheid zijn wel een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht:

–  De inperking van de ketenregeling zal pas ingaan op 1 juli 2015 (tegelijk met de wijzigingen in het ontslagrecht). Tot dan blijft de huidige ketenregeling (drie contracten binnen drie jaar, met tussenpozen van drie maanden) van kracht. Na deze datum zullen werknemers al na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract;
–  Een werkgever met minder dan 25 werknemers hoeft bij het berekenen van de transitievergoeding (onder voorwaarden) de diensttijd van werknemers voor 1 mei 2013 niet mee te nemen;
–  Een werknemer kan zijn recht om (binnen 14 dagen, zonder opgaaf van redenen) terug te komen op een beëindigingsovereenkomst slechts één keer per zes maanden uitoefenen.

De communis opinio is dat ook in de Eerste Kamer het wetsvoorstel met de nodige voortvarendheid zal worden behandeld.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/02/18/minister-asscher-blij-met-ruime-steun-in-de-tweede-kamer-voor-wet-werk-en-zekerheid.html

Nieuwsflits nr. 8, 21 februari 2014