Tweede Kamer verwerpt initiatiefwetsvoorstel flexibilisering ingangsdatum AOW

Tweede Kamer verwerpt initiatiefwetsvoorstel flexibilisering ingangsdatum AOW

Tijdens de stemming in de Tweede Kamer is het initiatiefwetsvoorstel tot flexibilisering van de ingangsdatum van de AOW door de leden verworpen.
Het initiatiefwetsvoorstel was ingediend door de eenmansfractie Klein. Het behelsde de mogelijkheid om de AOW geheel of gedeeltelijk eerder dan wel later dan de wettelijke leeftijd in te laten gaan. Slechts enkele partijen steunden het voorstel. Ondanks dat de PvdA een flexibele AOW heeft opgenomen in haar verkiezingsprogramma, stemde de PvdA tegen het voorstel. Ook met steun van de PvdA zou het voorstel echter geen Kamermeerderheid hebben gekregen.

In het voorstel wordt de mogelijkheid geopperd om mensen een keuze te geven over de ingangsdatum van de AOW. Wanneer er gekozen wordt voor een eerdere ingangsdatum dan de geldende AOW-gerechtigde leeftijd, wordt de uitkering gekort met 6,5% over de netto uitkering voor elk jaar dat de AOW eerder ingaat. Daarnaast wordt een compensatie voorgesteld voor de nog te betalen AOW premie totdat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. Kiest men voor uitstel van de AOW ingangsdatum dan wordt de bruto uitkering verhoogd met 6,5% voor elk jaar dat de uitkering later ingaat.

Behalve het flexibiliseren van de ingangsdatum, stelt Klein tevens voor om de mogelijkheid van een “deeltijd AOW” te introduceren. Dit zou op elk gewenst moment in stappen van 10% opgenomen kunnen worden. Hierdoor kan een deel voor de AOW-gerechtigde leeftijd ingaan en een deel daarna, waardoor de berekening van de korting/verhoging ingewikkelder wordt.

Met name de lastige uitvoerbaarheid en de daarmee gepaard gaande hogere kosten gaven voor de meeste partijen de doorslag om tegen het wetsvoorstel te stemmen.

Bron: tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2016Z03702&dossier=34414

Nieuwsflits nr. 9, 22 februari 2017