Tijdelijke goedkeuring pensioeningang eerste van de maand

Tijdelijke goedkeuring pensioeningang eerste van de maand

In V&A14-008 d.d. 23 januari 2015 heeft de belastingdienst aangegeven met welke (actuarieel herrekende) opbouwpercentages rekening gehouden dient te worden als de pensioeningangsdatum ligt vóór de 67ste verjaardag. Opmerkelijk in het genoemde V&A is een afzonderlijke regel voor pensioeningang op leeftijd 66 11/12e. Dit is opgenomen als een tegemoetkoming voor veel pensioenregelingen waarin de pensioeningang wordt omschreven als “de eerste van de maand waarin de leeftijd van 67 jaar wordt bereikt” of woorden van gelijke strekking. Bij werkgevers was niet altijd bekend dat dit in feite betekent dat het fiscaal maximale opbouwpercentage, dat immers geldt voor een pensioen dat ingaat bij het bereiken van de 67-jarige leeftijd, herrekend dient te worden (zie artikel18a, lid 6 Wet Lb 1964).

Door Helma Lodders (VVD) zijn hierover kamervragen gesteld die thans door staatssecretaris Wiebes van Financiën zijn beantwoord. De staatssecretaris is het met de vragenstelster eens dat de geringe actuariële korting (0,0012% per jaar) niet opweegt tegen de extra administratieve lasten die hiermee gepaard gaan. Hij staat dan ook toe dat deze korting achterwege kan blijven waardoor er een verruiming van de fiscale ruimte ontstaat.

Deze goedkeuring is slechts tijdelijk, over twee jaar dienen de pensioenregelingen en de administratiesystemen van de uitvoerders aangepast te zijn zodat bij een eerdere ingang dan het bereiken van de 67-jarige leeftijd er in alle gevallen actuarieel wordt gekort.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/02/24/beantwoording-kamervragen-over-premiepercentages-bij-pensioenrichtleeftijd-lager-dan-67-jaar.html

Nieuwsflits nr. 7, 25 februari 2015