Pensioenleeftijd blijft stijgen

Pensioenleeftijd blijft stijgen

Nederlanders gaan steeds later met pensioen. Daarmee lijken de recente overheidsmaatregelen om de pensioenrichtleeftijd en de AOW leeftijd te verhogen hun vruchten af te werpen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag is gepubliceerd. De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan is inmiddels gestegen tot 64 jaar en 5 maanden. Dat is 4 maanden hoger dan een jaar eerder.

Wel bestaan er nog grote verschillen tussen de verschillende sectoren. In de landbouw en visserij ligt de pensioenleeftijd nu al boven de 67 jaar en is daarmee het hoogst. Andere sectoren waarin men laat met pensioen gaat zijn de cultuur, milieu en andere dienstverlening. In de zakelijke dienstverlening wordt op nagenoeg 65 jaar gestopt met werken. Bij de overheid gaat men (nog steeds) het vroegst met pensioen. In de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten is de pensioenleeftijd gemiddeld 63,5 jaar.

Opmerkelijk is dat uit een onderzoek van het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) onlangs juist bleek dat veel Nederlanders moeite hebben om na hun 60ste nog door te werken. Veel 60-plussers ervaren lichamelijke of stress-gerelateerde klachten. Tevens wordt de verhoging van de AOW- en de pensioenrichtleeftijd ‘in het zicht van de haven’ als zeer onrechtvaardig ervaren.

Bron: cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2016/pensioenleeftijd-voor-negende-jaar-omhoog.htm
nidi.nl/shared/content/demos/2016/demos-32-02.pdf 
Nieuwsflits nr. 5 d.d. 1 maart 2016