Pensioenknip nog niet optimaal toegankelijk

Pensioenknip nog niet optimaal toegankelijk

Middels een representatieve steekproef heeft de AFM onderzoek gedaan naar de werkwijze en informatie inzake de (tijdelijke) pensioenknip. Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat de toegang tot de pensioenknip voor deelnemers nog niet optimaal is. Zo bieden de meeste grote pensioenverzekeraars de pensioenknip alleen aan als het deelnemers betreft aan een pensioenregeling die bij hen is ondergebracht (“eigen deelnemers”). Volgens de AFM conflicteert dit met het expliciet benoemde uitgangspunt van de wetgever dat de pensioenknip niet slechts een theoretische mogelijkheid moet blijven.
Daarnaast constateert de AFM dat de informatie over de pensioenknip niet altijd evenwichtig is. Mogelijke nadelen worden uitgebreid belicht terwijl de voordelen minder prominent naar voren komen. Overigens is dat naar onze mening wel begrijpelijk gezien de toenemende aandacht bij pensioenuitvoerders voor hun zorgplicht en aansprakelijkheid.
Tenslotte geeft de AFM aan dat het onwenselijk is extra belemmeringen op te werpen. Zo komt men voorbeelden tegen waarbij de verzekeraar alleen een offerte voor een pensioenknip wenst uit te brengen als de deelnemer vooraf financieel advies inwint. Hoewel het inwinnen van advies verstandig kan zijn en zeker onder de aandacht van de deelnemer gebracht moet worden, gaat het te ver om een deelnemer hiertoe te verplichten.

Bron: afm.m13.mailplus.nl/archief/mailing-488571.html#pensioenknip

Nieuwsflits nr. 27, 15 december 2015