Pensioen 1-2-3 als vervanger voor de startbrief

Pensioen 1-2-3 als vervanger voor de startbrief

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben een nieuw pensioencommunicatiemiddel ontwikkeld: Pensioen 1-2-3.

Het doel van Pensioen 1-2-3 is de begrijpelijkheid en de samenhang van de pensioeninformatie te verbeteren, het pensioenbewustzijn te vergroten en de stapeling van pensioeninformatie tegen te gaan door het gelaagd (in 3 lagen) aanbieden van de belangrijkste onderdelen van een pensioenregeling.

Volgens de samenstellers wijst onderzoek namelijk uit dat Pensioen 1-2-3 door de uniforme opzet en het gebruik van iconen de deelnemer veel meer tot lezen aanzet. Door de uniforme opzet is het bovendien veel eenvoudiger om verschillende pensioenregelingen met elkaar te vergelijken.

De deelnemer krijgt in de eerste laag beknopte informatie over zijn pensioenregeling die toch volledig is. In de tweede laag wordt hij dieper geïnformeerd over zijn pensioenregeling en in de derde laag kan de pensioenuitvoerder de deelnemer zoveel informatie aanbieden als hij wil.Pensioen 1-2-3 gaat de startbrief vanaf 2016 vervangen die iedere nieuwe deelnemer aan een pensioenregeling nu nog krijgt. Alle informatie moet geschikt zijn om via digitale media op te vragen, zodat de deelnemer direct naar de diepere lagen kan ‘doorklikken’.

Pensioen 1-2-3 maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel Pensioencommunicatie dat nu in de Tweede Kamer ter behandeling voor ligt.
Bron:  http://www.pensioenfederatie.nl/actueel/persberichten/
Pages/Pensioen_123_maakt_pensioeninformatie_behapbaar_38.aspx

Nieuwsflits nr. 29, 14 oktober 2014