Nieuw informatiemodel premie- en kapitaalovereenkomsten

Nieuw informatiemodel premie- en kapitaalovereenkomsten

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een standaard informatiemodel vastgesteld. Hiermee kunnen deelnemers aan premie- en kapitaalovereenkomsten vanaf 1 januari 2018 eenduidige informatie ontvangen. Met dit model, ontwikkeld door het Verbond van verzekeraars, stellen verzekeraars en premiepensioeninstellingen hun deelnemers in staat om op een eenduidige wijze vaste en variabele pensioenen, bij verschillende uitvoerders, te vergelijken.

Het model moet inzicht bieden in de keuzemogelijkheden voor de deelnemers. Hierbij dient men er zich van bewust te zijn dat het bieden van informatie alleen niet voldoende zal zijn om een deelnemer te activeren tot het maken van een passende keuze. Wel zal het een goed hulpmiddel zijn voor het inzichtelijk maken van voor de deelnemer relevante besliscriteria.

Alle pensioenuitvoerders die een vaste en/of variabele pensioenuitkering aanbieden zijn vanaf 1 januari 2018 verplicht om gebruik te maken van het standaard informatiemodel. Dit moet gebruikt worden bij de communicatie richting de deelnemers. Het standaardmodel, getiteld “vast-variabel pensioen” is te vinden op de website van het Verbond.

Bron: afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2017/juli/standaard-informatiemodel

Nieuwsflits nr. 21, 18 juli 2018