Kabinet vraagt SER advies over toekomst pensioenstelsel

Kabinet vraagt SER advies over toekomst pensioenstelsel

In 2014 zal het kabinet een brede dialoog voeren over de toekomst van het huidige pensioenstelsel. Als onderdeel van dit dialoog vraagt het kabinet de SER om uiterlijk eind 2014 een advies te geven over de oudedagsvoorziening en in het bijzonder over de aanvullende pensioenen.
 
De reden voor deze dialoog is dat afgelopen jaren is gebleken dat het pensioenstelsel zijn kwetsbaarheden kent. Een goed voorbeeld wanneer dit voor het eerst zichtbaar werd is de crisis in 2008. Veranderingen in omgang met risico’s en onderhoud op het gebied van de financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel zijn hierbij noodzakelijk. Ook is er vanuit de maatschappij een steeds meer kritische houding op het pensioenstelsel ontstaan. Demografische, economische, arbeidsmarktgerelateerde en sociaal-culturele ontwikkelingen vragen om een hernieuwde blik op het pensioenstelsel.

Het kabinet vraagt de SER in zijn advies in te gaan op de volgende thema’s:

  • Collectiviteit, keuzevrijheid en maatwerk;
  • Risicodeling en/of herverdeling;
  • Vermogensopbouw voor pensioen, zorg en eigen woning.

De genoemde thema’s houden verband met elkaar. Zo kan er indien gekozen wordt voor meer keuzevrijheid deze keuze gevolgen hebben voor de mate van solidariteit. Het kabinet vraagt de SER in te gaan op deze dilemma’s en de wijze waarop daarmee kan worden omgegaan.

Bron: http://www.ser.nl/nl/actueel/persberichten/2010-2019/2014/20140407-toekomst-pensioenstelsel.aspx

Nieuwsflits nr. 14, 30 mei 2014