Hoogte AOW-Franchises 2015

Hoogte AOW-Franchises 2015

De Belastingdienst heeft de hoogte van de AOW-franchises per 1 januari 2015 gepubliceerd.

Bij een pensioenregeling is de franchise dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dit bedrag wordt van het salaris afgetrokken voordat de pensioenpremie wordt berekend. Er wordt alleen premie betaald en pensioen opgebouwd over het deel van het salaris dat boven de franchise ligt.De AOW-franchises voor middelloonregelingen voor 2015 zijn berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/75. De AOW-franchises voor eindloonregelingen voor 2015 zijn berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/66,28.De franchisebedragen zijn afgestemd op een in 40 jaar op te bouwen ‘vol’ ouderdomspensioen van 75% van het gemiddelde pensioengevend loon.

De franchise voor de middelloonregeling is ten opzichte van de franchise van 2014 gedaald en voor de eindloonregeling gestegen.

AOW-franchises (bedragen in euro’s)
JaarEnkelvoudig gehuwdGehuwd met toeslagOngehuwd
 MiddelloonEindloonMiddelloonEindloonMiddelloonEindloon
01-01-201512.64214.30525.28428.61018.48920.921

Indien de regeling uitgaat van een lager dan maximaal opbouwpercentage kan men uitgaan van de volgende franchise(s):

Franchises artikel 10aa Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) (bedragen in euro’s)
Jaar1,701% ML  1,701% ML – 1,788% ML
201510.09511.395
Jaar1,483% EL1,483% EL – 1,570% EL
201511.42412.894

Tot slot is het afkoopbedrag kleine pensioenen voor 2015, als bedoeld in artikel 66 Pensioenwet, vastgesteld op € 462,88.

Bron:http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overzicht%20AOW-inbouw%20en%20AOW-franchise.htm

Nieuwsflits nr. 1, 6 januari 2015