Hoofdlijnen van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

In onze Nieuwsflits van 18 april 2016 (Nieuwsflits nr. 06/2016) meldden wij reeds dat Staatssecretaris Klijnsma van SZW voornemens is een wetsvoorstel in te dienen dat het veelvuldig teloor gaan van kleine pensioenen, als bedoeld in artikel 66 Pensioenwet, dient te voorkomen. Om het kleine pensioen een oudedagsbestemming te laten behouden, zou afkoop plaats moeten maken voor waardeoverdracht.

In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 22 november 2016 zet de Staatssecretaris de hoofdlijnen van het komende wetsvoorstel uiteen. In plaats van het recht op afkoop verkrijgt de pensioenuitvoerder een recht op waardeoverdracht, zonder tussenkomst van de ex-deelnemer, naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Er wordt nadrukkelijk gekozen voor een recht en geen plicht tot waardeoverdracht. Als de pensioenuitvoerder niet kiest voor waardeoverdracht kan op de pensioeningangsdatum nog wel tot afkoop worden overgegaan. Pensioenuitvoerders dienen een inkomende waardeoverdracht via dit systeem te accepteren. Daarnaast kunnen uitvoerders op vrijwillige basis ook reeds bestaande kleine pensioenen overdragen.

Tenslotte is de Staatssecretaris voornemens om een regeling te introduceren waarin zeer kleine pensioenen komen te vervallen. Gedacht wordt hierbij aan een afkoopwaarde van € 14,- , vergelijkbaar met de grens die de Belastingdienst hanteert bij het niet meer terugstorten van teveel betaalde loonbelasting.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/22/kamerbrief-hoofdlijnen-wetsvoorstel-waardeoverdracht-klein-pensioen-en-implementatie-wet-pensioencommunicatie

Nieuwsflits nr. 19, 23 november 2016