Geen eenzijdige wijziging opgebouwde aanspraken

Geen eenzijdige wijziging opgebouwde aanspraken

Interessante uitspraak

De Rechtbank Limburg heeft op 8 november jl. een interessante uitspraak gedaan over een wijziging van de pensioenregeling waarbij reeds opgebouwde aanspraken eenzijdig werden herrekend. Het ging hierbij over een ondernemingspensioenfonds (hierna: opf) dat bij de aanpassing van de pensioenleeftijd naar 67 jaar middels een interne waardeoverdracht ook de opgebouwde aanspraken wenste om te rekenen naar deze nieuwe ingangsleeftijd. Conform artikel 83 Pensioenwet werd hiervoor aan de deelnemers gevraagd of deze bezwaar hadden tegen de omrekening. Voor in elk geval drie deelnemers die bezwaar maakten, werden vervolgens toch de opgebouwde aanspraken herrekend naar 67 jaar. Aangezien dit in casu een aantasting van deze opgebouwde aanspraken betekende, heeft de kantonrechter thans geoordeeld dat het opf de betreffende waardeoverdracht niet mag doorvoeren en voor het geval dit al is geschied, het opf deze waardeoverdracht zonder financieel verlies voor de betrokkenen dient terug te draaien.

Door het opf werd nog, zonder succes, gewezen op de brief van de staatssecretaris  SZW van 17 januari 2013, waarin zou kunnen worden gelezen dat een dergelijke eenzijdige wijziging mogelijk is. Al langer werd aan de juistheid van dit standpunt getwijfeld en de kantonrechter heeft duidelijk gemaakt dat dit alleen mogelijk is als er geen sprake is van aantasting van opgebouwde aanspraken (met andere woorden: bij het op een later tijdstip vervoegen naar de oorspronkelijke pensioenleeftijd zou de deelnemer ook weer het oorspronkelijke OP dienen te ontvangen).

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:10722&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBLIM%3a2017%3a10722

Nieuwsflits nr. 27, 16 november 2017