Eerste Kamer stemt in met Wet Werk en Zekerheid

Eerste Kamer stemt in met Wet Werk en Zekerheid

In deNieuwsflits van 21 februari jl. (Nieuwsflits nr. 8/2014) berichtten wij dat de Tweede Kamer had ingestemd met het voorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (kortweg: Wet Werk en Zekerheid (33.818)).

Vanmiddag heeft ook de Eerste Kamer (met ruime meerderheid) ingestemd met dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving en geeft vorm aan afspraken in het Regeerakkoord, in het Sociaal Akkoord 2013 en in de Begrotingsafspraken 2014.

Het aangenomen voorstel bevat, zoals gezegd, maatregelen op meerdere terreinen:

stroomlijning van ontslagregels;

omvorming ontslagvergoeding tot transitievergoeding;

verbetering rechtspositie van werknemers met een tijdelijk contract en flexwerkers;

verkorting van maximale duur Werkloosheidswet.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 1 mei (in Memorie van Antwoord) reeds aangekondigd dat op korte termijn bij de Tweede Kamer voorstellen voor reparatiewetgeving tot verbetering en verduidelijking van het wetsvoorstel zullen worden ingediend.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/06/10/ruime-steun-in-de-eerste-kamer-voor-de-wet-werk-en-zekerheid.html

Nieuwfslits nr. 16, 11 juni 2014