Eerste Kamer stemt in met hervorming pensioenopbouw

Eerste Kamer stemt in met hervorming pensioenopbouw

Gistermiddag heeft de Eerste Kamer ingestemd met zowel het voorstel betreffende de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33.610), als met de novelle Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (33.847). Naast de regeringspartijen VVD en PvdA stemden ook ChristenUnie, SGP en D66 voor.

Met ingang van 2015 geldt een opbouwpercentage van 1,875% (middelloon). Onder toezicht van De Nederlandsche Bank dienen ingebouwde waarborgen ervoor te zorgen dat de lagere pensioenopbouw ook daadwerkelijk doorwerkt in een daling van de pensioenpremies. Daarnaast blijft de aftopping van het pensioengevend loon ongewijzigd op € 100.000,–. Voor werknemers met inkomens die hierboven liggen, wordt het mogelijk om, op vrijwillige basis, fiscaal vriendelijk bij te sparen uit het nettoloon. De Staatssecretaris van Financiën is over de nettolijfrente in de tweede pijler (beter: het nettopensioen) gisteren door diverse fracties nog uitvoerig bevraagd.

Gebruikelijk is dat, na aanvaarding, het oorspronkelijke wetsvoorstel en de novelle gelijktijdig in het Staatsblad verschijnen. De met de novelle beoogde wijziging wordt hierbij direct ingevoegd.

Bron: www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/05/27/eerste-kamer-stemt-in-met-fiscale-hervorming-pensioenopbouw.html

Nieuwsflits nr. 13, 28 mei 2014