Brief Staatssecretaris Klijnsma aan het Parlement inzake de Europese pensioenfondsenrichtlijn

Brief Staatssecretaris Klijnsma aan het Parlement inzake de Europese pensioenfondsenrichtlijn

Op 13 januari 2017 is de Europese pensioenfondsenrichtlijn (IORP II) in werking getreden.
Voor 13 januari 2019 moet de richtlijn door de lidstaten zijn geïmplementeerd.

Volgens Staatssecretaris Klijnsma heeft de nieuwe richtlijn weinig invloed op de Nederlandse praktijk. Samen met de AFM en DNB is op een rij gezet wat er moet veranderen aan onze wet- en regelgeving. Op enkele punten die moeten veranderen is ruimte voor interpretatie, zoals bijvoorbeeld voor de collectieve waardeoverdracht naar een pensioenuitvoerder in een ander land. Hiervoor is de toestemming van de meerderheid van de deelnemers nodig. Klijnsma wil dat de instemming van de meerderheid van een verantwoordings- of belanghebbendenorgaan c.q. de ondernemingsraad bij een PPI, hiervoor voldoende is. Daarnaast wordt gekeken naar de informatievereisten aan deelnemers. Er wordt samen met de pensioensector gekeken hoe dit het beste kan aansluiten bij Pensioen 1-2-3.

Nieuwsflits nr. 14, 21 april 2017