Pensioen 1-2-3

Voor wie?

Pensioen 1-2-3 is bestemd voor nieuwe en bestaande deelnemers aan een pensioenregeling.


Doel van Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 geeft de deelnemer informatie over de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling. De deelnemer krijgt antwoord op de volgende belangrijke vragen:

  • Wat biedt mijn pensioenregeling wel?
  • Wat biedt mijn pensioenregeling niet?
  • Hoe bouw ik pensioen op?
  • Welke keuzes heb ik?
  • Hoe zeker is mijn pensioen?
  • Welke kosten maakt mijn pensioenuitvoerder?
  • Wanneer moet ik in actie komen?
  • De pensioenregeling in 3 lagen
Pensioen 123

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen

Deze gelaagde opzet komt het best tot zijn recht in digitale vorm.

Na het lezen van laag 1 kent de deelnemer de belangrijkste elementen van zijn pensioenregeling. De deelnemer kan vervolgens zelf bepalen of hij meer wil weten. Tijdens of na het lezen van laag 1 kan hij via elk kopje en icoon voor meer details doorklikken naar laag 2 en/of 3.


Laag 1:

De pensioenregeling “in 5 minuten”.

In deze eerste laag worden alle belangrijke onderdelen genoemd.


Laag 2:

De pensioenregeling “in 30 minuten”.

Deze tweede laag gaat dieper in op alle informatie uit laag 1.


Laag 3:

De pensioenregeling “in detail”.

Deze derde laag bevat documenten, zoals het pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten. Alle informatie uit laag 1 en 2 komt ook terug in laag 3

Pensioen 123 lagen

Wettelijk kader en status

In de Wet Pensioencommunicatie is opgenomen dat laag 1 van Pensioen 1-2-3 de startbrief vervangt. Een nieuwe deelnemer moet binnen drie maanden na indiensttreding zijn Pensioen 1-2-3 ontvangen hebben.


De wet Pensioencommunicatie is per 1 juli 2015 in werking getreden. Om de pensioensector de gelegenheid te geven om Pensioen 1-2-3 te implementeren, krijgt de sector de mogelijkheid om Pensioen 1-2-3 gefaseerd in te voeren. Per 1 juli 2016 is het gebruik van Pensioen 1-2-3 verplicht, maar eerder mag het ook toegepast worden.

Eigendomsrecht Pensioen 123

Eigendomsrecht

Het format, de iconen en de voorbeeldteksten voor Pensioen 1-2-3 zijn ontwikkeld in opdracht van en eigendom van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Al het materiaal mag vrij van rechten worden overgenomen door pensioenuitvoerders, mits het gebruikt wordt voor communicatie over het tweedepijlerpensioen.


Bron: http://pensioen123.nl/over-pensioen-1-2-3/

Wilt u meer informatie?