Page content

Premie Pensioen Instelling (PPI)

Wanneer u als werkgever niet tevreden bent over de bestaande collectieve pensioenregeling, De Premie Pensioen Instelling (PPI) voert collectieve pensioenregelingen uit op een andere wijze.zet Rooyackers & Partners Pensioen Consultants de mogelijkheden om deze te verbeteren overzichtelijk op een rij. Het is zeker niet ondenkbaar dat we het dan ook met u gaan hebben over de Premie Pensioen Instelling (PPI). Deze is sinds 1 januari 2011 opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en in de Pensioenwet. De PPI voert collectieve pensioenregelingen uit en vormt een alternatief voor de uitvoering door de traditionele verzekeraars en pensioenfondsen. Ook banken, werkgevers- en werknemersorganisaties en vermogensbeheerders kunnen een PPI beginnen. Daar hebben zij overigens wel een vergunning voor nodig én de PPI mag alleen beschikbare premieregelingen (Defined Contribution) uitvoeren. Daarbij staat de premie vast, maar is de hoogte van het uiteindelijke pensioen afhankelijk van de beleggingsresultaten.

De kern van een PPI is dat werkgever en werknemer samen een premie inleggen die eenmalig wordt vastgesteld. De PPI belegt de premie vervolgens naar eigen inzicht. Het totaalbedrag van het uiteindelijke pensioenkapitaal hangt af van de hoogte van de inleg en van het beleggingsrendement. Op het moment dat de werknemer met pensioen gaat, moet deze met het eindkapitaal een levenslange uitkering bij een verzekeraar aanschaffen. Werkgevers kunnen veel baat hebben bij een PPI. Door de lage kosten is er meer ruimte voor pensioeninleg. Deelname is relatief eenvoudig, het administratieproces is transparant en de gegevens zijn via internet zowel voor de werkgever als de werknemer altijd beschikbaar.

Het vaste premiebedrag en het feit dat de werknemer zelf de regie heeft over het eigen pensioen, ervaren veel werkgevers ook als een voordeel. Daarnaast behoren onverwachte premiestijgingen tot het verleden. Een andere positieve factor is dat PPI’s doorgaans een korte opzegtermijn hanteren waardoor het eenvoudiger wordt om over te stappen naar concurrenten met lagere kosten. Dat maakt een PPI uiterst flexibel. De PPI biedt tevens de mogelijkheid om de pensioenregelingen over de grenzen uit te voeren. Multinationals kunnen de uitvoering daardoor centraliseren, hetgeen een gunstige invloed heeft op de kosten.

Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op.