Page content

Waarom wij?

Rooyackers & Partners Pensioen Consultants is onafhankelijk van welke verzekeraar dan ook. Wij richten ons vooral op bedrijven, groot en klein, en ontzorgen de werkgevers  onmtrent de pensioen vraagstukken. Ook geven wij presentaties aan de werknemers, zodat ook zij inzicht krijgen in de door hun werkgever afgesloten pensioenregeling.

Onze adviezen voor o.a. de werkgevers zijn volledig objectief, waarbij het belang van onze cliënten nadrukkelijk op de voorgrond staat. Traditionele en bewezen waarden als kwaliteit, betrokkenheid en service zijn verankerd in ons kantoor. Wij streven naar duurzame samenwerking met onze relaties, die wij van onze kant onder meer voeden door wijzigingen in wet- en regelgeving – die invloed hebben op de pensioenproducten – direct te signaleren en te communiceren. Waar nodig worden de veranderingen geïmplementeerd in bestaande producten.

next Ontzorgen van complexiteit
next Onafhankelijk & objectief
next 
Pro-actieve werkwijze
next 
Toekomst gericht advies
next 
AFM vergunning pensioenregister

Onze pensioen consultants werken in de praktijk intensief samen met accountants, belastingadviseurs, intermediairs en ondernemers. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid aanvullend netwerk met HRM- en P&O-adviseurs, financiële controllers, accountants, fiscalisten, notarissen en advocaten. Ook zij doen regelmatig een beroep op onze expertise.

 

 

Pensioenadvies en adviezen met betrekking tot andere toekomstvoorzieningen vormen voor ons de kern van onze dienstverlening aan o.a. werkgevers en ondernemingsraden. Wij zien pensioenen als een bijzonder dynamisch vakgebied, mede omdat veranderingen elkaar in een snel tempo opvolgen. Daarbij komt dat pensioenen zich kenmerken door complexiteit. Pensioenregelingen hebben invloed op de bedrijfseconomische (en financiële) situatie van een onderneming. Bovendien moet pensioen voldoen aan fiscale en/ of civiel-juridische wetgeving. Wij voelen ons dan ook voortdurend uitgedaagd om het juiste pensioenproduct op maat samen te stellen. Gedegen kennis van zaken is daarbij een absolute noodzaak. Wij beschikken over die kennis.

Kwaliteit en service

Rooyackers & Partners Pensioen Consultants is lid van de hoog aangeschreven Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD). Aan deze exclusieve benoeming worden zeer hoge kwaliteitseisen gesteld. Het lidmaatschap wordt uitsluitend toegekend aan onafhankelijke pensioenkantoren die zich fulltime bezighouden met pensioenadvies en werken op declaratiebasis. Onze medewerkers hebben tenminste diepgaande kennis van pensioenen en employee benefits. Bijscholing is bij Rooyackers & Partners Pensioen Consultants verplicht, net als het behandelen van casussen in de praktijk, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en het werken conform gedeponeerde leveringsvoorwaarden. Vooral de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering is tamelijk uniek in onze branche. Accountants- en assurantiekantoren die pensioenadvies bij ons uitbesteden, dekken dus tevens de aansprakelijkheid af. Wij hebben een landelijk opererend netwerk van onafhankelijke pensioendeskundigen. Samen vormen wij een organisatie die door gezamenlijke training en opleiding, uitwisseling van kennis en ervaring, externe informatiebronnen én het gebruik van geavanceerde pensioenberekeningssoftware tot de top van Nederland behoort. Uitvoerend, ondersteunend, adviserend en voorlichtend aan wie daar behoefte aan heeft. Onze bestaande klanten kunnen oordelen over de kwaliteit van onze dienstverlening. Het feit dat zij als referentie voor ons willen optreden, maakt ons trots. Wanneer u nog niet gebruik maakt van onze dienstverlening, maar dit wel overweegt, nodigen wij u met hun medeweten graag uit om contact met hen op te nemen. Wij vertrouwen er vanzelfsprekend op dat u daar gepast mee omgaat. Dat doen wij namelijk ook. Rooyackers & Partners kantoor