Help,wij hebben een WAADI-codering!

WAADI staat voor Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs. Op grond van de aard van (een deel van) uw werkzaamheden heeft de KvK u een zogeheten WAADI-codering gegeven. Een statistisch gegeven, meer niet.

Voor het bedrijfstakpensioenfonds in uw branche is dat aanleiding om contact met u op te nemen; misschien is dat al gebeurd.


U staat nu voor een reeks belangrijke vragen – de antwoorden kunnen zeer complex zijn. Het vergt specifieke juridische kennis om hier goed mee om te gaan.

Onderzoek werkingssfeer

Bedrijfstakpensioenfondsen – 

is deelname altijd verplicht?

Wat moet u doen, op weg naar beslissingen met grote gevolgen?

Belangrijk: het gaat hierbij onder andere om Bestuursrecht, een uiterst formeel rechtsgebied – eenmaal genomen stappen zijn zelden weer terug te draaien.


De consequenties kunnen duur zijn en hebben per definitie een lang leven.


Ook belangrijk: de inschatting dat in uw geval deelname vereist is, komt van het fonds zelf. Soms is die inschatting juist. Maar is dat altijd zo? Het is meestal in uw belang er juist weg te blijven. Wat is uw situatie op dit moment en wat mag u vooral niet vergeten?

Het onafhankelijke kennisinstituut Nederlands Pensioenbureau Legal behoudt het overzicht, tot in detail. We zetten alles wat u weten moet op een rijtje: uitzonderingen, dispensatie, beroepsmogelijkheden, risico-inschattingen, een veilig Stappenplan.