Stappenplan benadering Bedrijfstakpensioenfonds

Belangrijk: eenmaal genomen stappen zijn moeilijk weer terug te draaien, meestal helemaal niet!


- In welk stadium bevindt uw onderneming zich?
- Wat kunt u nu het beste doen, in overleg met uw accountant?
- Maar ook: wat kunt u voorlopig beter laten?

Het Bedrijfstakpensioenfonds neemt het initiatief en benadert potentiële deelnemers actief. Wilt u toch snel weten of aansluiting in uw geval wel of niet verplicht is?


Neem contact op met Nederlands Pensioenbureau Legal telefonisch op 085-130 11 30 of per mail: info@nederlandspensioenbureau-legal.nl


We hebben geen belang bij het te nemen besluit of de gevolgen daarvan; we ondersteunen uw accountant met een onafhankelijk, gedegen visie waar u op kunt bouwen.

U hoeft in principe geen actie meer te ondernemen. Wél kunt u laten onderzoeken of de verplichtstelling daadwerkelijk op u van toepassing is.


Dat doet u bij een gecertificeerd werkingssfeeradviseur. Het komt relatief vaak voor dat een aansluiting achteraf toch ten onrechte blijkt.

U bent nog niet in overleg met het fonds? Vraag dan (eventueel na overleg met ons) uitstel aan, als dat nog kan. Zo wint u tijd om een weloverwogen reactie voor te bereiden.

Neem vervolgens contact op met een gecertificeerd werkingssfeeradviseur.


Waarom? Het fonds heeft u benaderd naar aanleiding van uw ‘WAADI-codering’ bij de KvK. Dat is een statistisch gegeven, meer niet. Het fonds maakt naar aanleiding daarvan zelf de inschatting of aansluiting in uw geval verplicht is. De werkingssfeeradviseur gaat echter uit van uw werkelijke situatie, aan de hand van de inhoud van arbeidsovereenkomsten, opdrachtovereenkomsten en – bijvoorbeeld – de op uw website aangeboden diensten.


Samen met deze adviseur bepaalt u nu uw strategie vanaf vandaag: wat doen we met de brief? Wanneer aansluiting in uw ogen niet noodzakelijk is, hoe toont u dat aan?

Bespreek, samen met uw accountant, alle informatie die u al verstrekt hebt aan het bedrijfstakpensioenfonds tot in detail met een gecertificeerd werkingssfeeradviseur.


Ook in deze fase geldt: alleen de inhoud van arbeidsovereenkomsten, opdrachtgegevens en de feitelijke situatie (over werkzaamheden die u verricht en diensten die u aanbiedt, nu en in het verleden) is bepalend voor het gevolg, niet de WAADI-codering op zich. Omdat u al in overleg bent met het fonds en al informatie hebt verstrekt, kan er een verzwaarde bewijslast op uw argumenten komen te liggen. Vanaf nu is elke volgende stap van zeer grote, soms doorslaggevende betekenis!

Onderzoek werkingssfeer

Waarom?

Er staat nu eenmaal veel op het spel, zeker financieel. De gevolgen van uw acties – of nagelaten acties – krijgen een zeer lange looptijd.


Ook als u niets doet of geen onderzoek laat uitvoeren, kunnen de consequenties enorm zijn: het Bedrijfstakpensioenfonds kan met terugwerkende kracht premies opeisen, in één keer te betalen..


Andersom: een werknemer kan (ook als er nog geen premie is afgedragen) met succes pensioenrechten claimen bij een fonds.