Pooling

Is uw bedrijf een Nederlandse multinational of de Nederlandse dochter van een internationaal opererende organisatie? Dan kunt u profiteren van de financiële voordelen van pooling. Pooling is een kostenefficiënte manier om uw werknemersregelingen in verschillende landen wereldwijd te koppelen. Om gebruik te kunnen maken van pooling moet u in tenminste twee landen een collectieve regeling hebben. Dat geeft u het recht op multinationale winstdeling die aanzienlijke besparingen oplevert. Rooyackers & Partners Pensioen Consultants kan u vertellen hoe u dit voor elkaar kunt krijgen. Dat doen we natuurlijk bij voorkeur in een persoonlijk gesprek, maar we geven hier vast de basisinformatie die tijdens dat gesprek verder zal worden uitgediept.

Pooling pensioen

Hoe werkt het?

Om te beginnen kunnen de netto premiekosten van uw collectieve regelingen stevig worden verlaagd door het verschil tussen betaalde premies en uitgekeerde claims. Aan het einde van het loopjaar van de contracten wordt de balans opgemaakt en wordt zichtbaar hoeveel er op internationale schaal aan premies is betaald en aan claims is uitgekeerd. Bij een positieve balans wordt het overschot als multinationaal dividend uitgekeerd. U hoeft daar verder niets voor te doen. Dit geldt overigens niet alleen met betrekking tot de premies die voor het ouderdomspensioen worden betaald. Ook de premies voor het nabestaandenpensioen, het wezenpensioen, het arbeidsongeschiktheidspensioen, de ziektekosten, de inkomensverzekering en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zijn ‘poolbaar’. In het gunstigste geval kan de totale besparing oplopen tot maar liefst 90 procent van de risicopremies.

DGA Echtscheiding

U betaald nooit teveel

De multinationale winstdeling is een uitkomst voor multinationale ondernemingen. Dankzij pooling wordt het geconsolideerde positieve jaarresultaat beschikbaar gesteld aan de multinationale onderneming en/of haar dochtermaatschappijen. Deze medaille heeft geen keerzijde. Afhankelijk van de gekozen winstdelingsvorm kan een onverhoopt negatief resultaat direct worden doorgeschoven naar een volgend balansjaar. Negatieve totaalresultaten hebben geen enkele invloed op de lokaal geldende premies. U betaalt dus nooit meer premie dan noodzakelijk. 

Rooyackers & Partners Pensioen Consultants vertelt u er graag meer over.

Wilt u meer informatie?