De PensioenScan

De Pens!oenScan is een volstrekt duidelijke analyse van uw collectieve pensioenregeling. Het is een praktisch hulpmiddel om aan de zorgplicht te voldoen. Gedurende de scan wordt er een vergelijking gedaan ("benchmarking") met concurrente aanbieders. De Pens!oenScan dient tevens als onderhandelingstool. Er komt een duidelijke analyse uit die u de juiste management informatie biedt. De Pens!oenScan is resultaatgericht en waardevol!

Bespaar op uw pensioenkosten met de PensioenScan!

De Pens!oenScan beantwoordt concrete vragen

Vragen waar o.a. antwoord op gegeven wordt zijn de volgende:

  • Kan er bespaard worden? Zoja, hoeveel?
  • Kostenontwikkeling komende 10 jaar?
  • Is onze regeling marktconform en wetgevingsproof?
  • Kan de administratie en communicatie verbeterd worden?
  • Is een Premiepensioeninstelling (PPI) iets voor ons?


De Pens!oenScan van Rooyackers & Partners Pensioen Consultants geeft in korte tijd antwoord op de vraag of (en zo ja, hoeveel) u kunt besparen op uw pensioenkosten. Daarbij toetsen wij uw bestaande regeling zowel aan de markt als aan de wet. Bovendien kijken we naar de kostenontwikkeling voor de komende 10 jaar. Onze grondige methodiek zorgt voor een complete analyse en levert managementinformatie op die als basis dient voor onderhandelingen met uw huidige of beoogde verzekeraar.

de pensioenscan
pensioen consultancy

Pensioen consultancy

Wij adviseren ook over het inrichten van de pensioenadministratie en ten aanzien van de communicatie met uw medewerkers over pensioenen. Dat maakt deze praktische Pens!oenScan een waardevol en resultaatgericht instrument om aan uw zorgplicht te voldoen. De zorgplicht van de werknemer is in de Pensioenwet opgenomen. Zowel de werkgever als de pensioenuitvoerder moeten de deelnemers aan de pensioenregeling op het juiste tijdstip van de juiste informatie voorzien. Dat wordt extra belangrijk wanneer de Pens!oenScan uitwijst dat de pensioenregeling niet optimaal is. 

Door de jaren heen is de situatie omtrent pensioen erg veranderd. Het is daarom belangrijk dat u als werkgever uw werknemers op de hoogte houdt van de pensioenontwikkelingen.

hulp bij pensioen

Wij helpen u graag

Als specialisten op dat gebied, reikt Rooyackers & Partners Pensioen Consultants daarbij graag de helpende hand. Wij verzorgen voor u een presentatie waarin alle pensioenaspecten aan bod komen, waarna u en uw werknemers alle opkomende vragen kunnen stellen die wij zullen beantwoorden. Daarmee geeft u nog meer inhoud aan de uitvoering van uw zorgplicht.

Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf kan betekenen?