Page content

Besparen op pensioenkosten met de PensioenScan

 

Wat is de Pens!oenScan?

 

De Pens!oenScan is een volstrekt duidelijke analyse van uw collectieve pensioenregeling. – Praktisch hulpmiddel om aan de zorgplicht te voldoen – Een vergelijk met concurrente aanbieders “benchmarking” – De Pens!oenScan dient tevens als onderhandelingstool – Een analyse die u de juiste management informatie biedt – Resultaatgericht en waardevol De Pens!oenScan beantwoordt concrete vragen; – Kan er bespaard worden? Zo ja, hoeveel? – Kostenontwikkeling komende 10 jaar? – Is onze regeling marktconform en wetgevingsproof? – Kan de administratie en communicatie verbeterd worden? – Is een Premiepensioeninstelling (PPI) iets voor ons? De Pens!oenScan van Rooyackers & Partners Pensioen Consultants Doe een PensioenScangeeft in korte tijd antwoord op de vraag of (en zo ja, hoeveel) u kunt besparen op uw pensioenkosten. Daarbij toetsen wij uw bestaande regeling zowel aan de markt als aan de wet. Bovendien kijken we naar de kostenontwikkeling voor de komende 10 jaar. Onze grondige methodiek zorgt voor een complete analyse en levert managementinformatie op die als basis dient voor onderhandelingen met uw huidige of beoogde verzekeraar.

Wij adviseren ook over het inrichten van de pensioenadministratie en ten aanzien van de communicatie met uw medewerkers over pensioenen. Dat maakt deze praktische Pens!oenScan een waardevol en resultaatgericht instrument om aan uw zorgplicht te voldoen. De zorgplicht van de werknemer is namelijk ook in de Pensioenwet opgenomen. Zowel de werkgever als de pensioenuitvoerder moeten de deelnemers aan de pensioenregeling op het juiste tijdstip van de juiste informatie voorzien. Dat wordt extra belangrijk wanneer de Pens!oenScan uitwijst dat de pensioenregeling niet optimaal is. Met alle wijzigingen die de voorbije jaren in de wet- en regelgeving zijn aangebracht is dat inmiddels eerder regel dan uitzondering. Het overgrote deel van uw werknemers leeft waarschijnlijk in de veronderstelling dat zij na hun pensionering tenminste 70% van het laatstverdiende loon zullen ontvangen. De realiteit is intussen anders. Daar kunt u als werkgever weinig aan doen. Behalve uw werknemers duidelijk maken hoe de zaak in elkaar zit, wat uw bijdrage is en hoe uw werknemers zelf hun pensioen kunnen verhogen.

Als specialisten op dat gebied, reikt Rooyackers & Partners Pensioen Consultants daarbij graag de helpende hand. Wij verzorgen voor u een presentatie waarin alle pensioenaspecten aan bod komen, waarna u en uw werknemers alle opkomende vragen kunnen stellen die wij zullen beantwoorden. Daarmee geeft u nog meer inhoud aan de uitvoering van uw zorgplicht. Voor meer informatie zie: Beter collectief Pensioen

Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact met ons op.