Pensioenorde

De pensioenadviseurs van Rooyackers & Partners Pensioen Consultants zijn op persoonlijke titel lid van de hoog aangeschreven Pensioenorde.  Aan deze exclusieve benoeming worden zeer hoge kwaliteitseisen gesteld. Het lidmaatschap wordt uitsluitend toegekend aan onafhankelijke pensioenkantoren die zich fulltime bezighouden met pensioenadvies en werken op declaratiebasis.

Benefits Plaza

Wat is de Pensioenorde?

De Pensioenorde is een vereniging die streeft naar verdere professionalisering van de pensioenadviesmarkt. De circa 400 leden van de beroepsorganisatie zijn gecertificeerd. Zij houden hun vakbekwaamheid actueel door permanente educatie te volgen. De Pensioenorde biedt een platform voor het verzamelen en uitwisselen van pensioeninformatie. De vereniging stelt die pensioenkennis ook beschikbaar aan de politiek en de samenleving.

De Pensioenorde heeft zichzelf de volgende taken gesteld:

  • In stand houden van een kwaliteitscode voor pensioenspecialisten
  • In kaart brengen van en waardering toekennen aan pensioenopleidingen
  • Zelf ontwikkelen en verzorgen van pensioenopleidingen
  • Organiseren van informatieve bijeenkomsten, congressen en studiedagen
  • Selecteren en verspreiden van relevante pensioeninformatie
  • Stimuleren en/of financieren van onderzoek naar pensioen

Wilt u meer informatie?

arrow_drop_up arrow_drop_down