Forse boete voor te hoge adviesvergoeding

Forse boete voor te hoge adviesvergoeding

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds enkele jaren intensief toezicht op de oversluitmarkt van beleggingsverzekeringen. Met verschillende marktpartijen zijn (normoverdragende) gesprekken gevoerd en bij een aantal van hen zijn onderzoeken uitgevoerd. Op grond van een dergelijk klantdossieronderzoek heeft de AFM bekendgemaakt, dat zij aan een verzekeringsadviseur een bestuurlijke boete van € 100.000,– heeft opgelegd.

De verzekeringsadviseur hield zich in 2012 bezig met het adviseren over en bemiddelen in het oversluiten van beleggingsverzekeringen. De boete is door de AFM opgelegd, omdat de verzekeringsadviseur in de onderzochte klantdossiers vergoedingen in rekening heeft gebracht die, gelet op de aard en reikwijdte van de dienstverlening, kennelijk onredelijk zijn. Naar de mening van de AFM kunnen de gedragingen van deze adviseur worden gekwalificeerd als overtredingen in de zin van artikel 86c (artikel 149a, eerste lid (oud)) van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo).

Het is de eerste keer dat de AFM een boete oplegt voor de overtreding van deze norm. Doel van deze ‘kennelijk onredelijkheidsnorm’ is te voorkomen dat bemiddelaars/adviseurs beloningen in rekening brengen voor hun werkzaamheden die, gelet op de daarmee gemoeide inspanningen, niet kunnen worden gerechtvaardigd. Voor deze overtreding is het basisboetebedrag vastgesteld op € 2.000.000,– (zie artikel 1:81 Wft). Het basisbedrag kan worden verhoogd of verlaagd als de ernst, de duur van de overtreding en/of de mate van verwijtbaarheid daartoe aanleiding geven. Bij het vaststellen van de hoogte van de boete houdt de AFM verder rekening met de grootte van de onderneming.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bron: http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2014/juli/boete-cas-assurantien.aspx

Nieuwsflits nr. 21, 23 juli 2014