AFM Witteveen 2015 vergt niet per se integraal advies

AFM Witteveen 2015 vergt niet per se integraal advies

Met het oog op de aankomende fiscale pensioenwijzigingen per 2015 (Witteveen 2015) hoeft een adviseur niet per se integraal advies te geven aan zijn klant, aldus de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in haar Nieuwsbrief financiële dienstverleners van oktober 2014. Volgens de AFM biedt de Wet op het financieel toezicht (Wft) ruimte om de dienstverlening tijd- en kostenefficiënt in te richten. Adviseurs kunnen het belang van hun klant centraal stellen, zonder dat zij een integraal pensioenadvies hoeven te geven. Het klantbelang vraagt om dienstverlening die aansluit op de specifieke behoeften en situatie van de klant (met andere woorden dienstverlening op maat). Dit betekent dat de adviseurs hun dienstverlening afhankelijk van de behoefte en situatie van de klant minder diepgaand of minder breed kunnen inrichten.

In de Nieuwsbrief zet de AFM nog eens op een rijtje aan welke wettelijke verplichtingen een pensioenadviseur moet voldoen bij een wezenlijke wijziging in het pensioencontract:

°

Bij een aanbeveling van een nieuw product / het in stand laten van een bestaand product is volgens de AFM sprake van een Wft advies in de zin van artikel 4.23 Wft;

°

Is er geen sprake van een aanbeveling, dan is er mogelijk sprake van een informatieplicht op grond van artikel 4.20 Wft, indien het een wezenlijke wijziging betreft;

°

Wijzigingen in het bestaande product als gevolg van wetswijzigingen betreffen een wezenlijke wijziging en leveren daarmee een informatieplicht van de adviseur op grond van artikel 4.20 Wft;

°

Heeft de wetswijziging geen wezenlijke wijziging van het pensioencontract tot gevolg? Dan bestaat er volgens de AFM ook geen informatieplicht op grond van artikel 4:20 Wft.

Bron: http://amweb.nl/pensioen-724630/nieuwe-pensioenwetgeving-vergt-niet-per-se-integraal-advies?code=75b00c2feeb931d4ffa594a5e4cc83e2

Nieuwsflits nr. 27, 9 oktober 2014