Pensioen Extern

Het opbouwen van een pensioen is voor de DGA niet eenvoudiger geworden. Als gevolg van aangepaste wetgeving voor de BV – sinds 2012 – is het opbouwen van het pensioen in eigen beheer financieel minder aantrekkelijk geworden. Dat heeft te maken met het verschil tussen fiscale en commerciële waardering. Het gevolg kan zijn dat u over uw pensioen een aanzienlijk bedrag aan heffing moet betalen, in het uiterste geval zelfs tot 72 procent van uw pensioen. Er zijn meerdere oplossingen om deze situatie te verbeteren. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om geen pensioen meer op te bouwen of het pensioen langzamer op te bouwen waardoor het gat tussen fiscale en commerciële waarde wordt verkleind. Aan de andere kant wilt u natuurlijk dat uw oudedagsvoorziening niet in gevaar komt. 

Pensioen extern opbouwen

Rooyackers & Partners Pensioen Consultants zal in veel gevallen aanraden om uw pensioen extern te verzekeren. Dat houdt in dat u tijdens uw werkzame periode premies betaalt voor een kapitaalverzekering die een pensioenclausule bevat. Wanneer u met pensioen gaat, wordt met het opgebouwde vermogen gebruikt om een lijfrente aan te kopen. De lijfrente geeft u na uw pensioen een structureel maandelijks inkomen. In de kapitaalverzekering kunnen ook het arbeidsongeschiktheidsrisico en het overlijdensrisico worden afgedekt. Wat voor u de beste keuze is, hangt grotendeels af van uw persoonlijke behoefte. Er is echter diepgaande kennis van de diverse verzekeringsopties nodig om de voor u beste keuze te bepalen. Rooyackers & Partners Pensioen Consultants staat u met raad en daad terzijde om de juiste verzekeringsvorm te kiezen, zodat u na uw werkzame periode ook daadwerkelijk van uw pensioen kunt genieten.