Pensioenzaken bij advocaten
arrow_drop_up arrow_drop_down

Advocaten

 

 

Nederlands Pensioenbureau Legal samen met Rooyackers & Partners


De belangstelling voor het onderwerp pensioen groeit sterk bij advocaten. De praktijk is er ook naar: steeds vaker kunnen werknemers een schadeclaim neerleggen voor in het verleden opgelopen pensioenschade. En dat is nog maar één van de vele, verraderlijke valkuilen die binnen dit enorm uitgebreide en gedetailleerde rechtsgebied zorgvuldig ontweken dienen te worden.

dienstverlening omhoog halen

Pensioengeschillen

Daarnaast wil er tussen de werknemer en de uitvoerder van de pensioenregeling nog weleens een verschil van opvatting zijn dat met redelijk overleg niet tot overeenkomstige inzichten leidt. Een substantieel deel van de pensioengeschillen in Nederland wordt gevormd door zaken waarbij echtscheiding in het geding is en dan vooral wanneer een werkgever in de hoedanigheid van DGA bij de zaak is betrokken. Daarbij is de expertise van een ter zake pensioenadviseur een welkome hulp voor beide partijen.


Dat gaat ook op wanneer de Belastingdienst bij het geschil is betrokken.


Dit zijn allemaal uiterst reële gevaren met bijna per definitie aanzienlijke materiële gevolgen.

Trainingen

Advocaten krijgen steeds meer te maken met pensioenvraagstukken. Nerderlands Pensioenbureau Legal biedt opleidingen/ trainingen aan om u als advocaat te voorzien van actuele kennis over pensioenen.

Pensioenissues opzoeken en oplossen, dat is waar het om gaat.

Ook binnen de rechtspraktijk van de in de arbeids- of ondernemingsrecht gespecialiseerde advocaat wordt in het algemeen weinig aandacht gegeven aan de pensioenregeling van de betreffende onderneming. Dat is jammer, omdat meer aandacht voor de pensioenregeling van veel toegevoegde waarde kan zijn voor uw cliënt en dus ook voor uw praktijk.
Nederlands Pensioenbureau Legal levert u graag de informatie die u nodig heeft om uw zaak tot in detail voor te bereiden zodat u optimaal beslagen ten ijs komt.


Ook wanneer de gang naar de rechter niet gemaakt hoeft te worden, maar pensioenen wel aan de orde zijn. Denk aan fusies, overnames, due diligence, cao-onderhandelingen en faillissementssituaties.


In alle gevallen zijn wij in staat om -al dan niet samenwerkend met onze partners- uw zaak zowel fiscaal als civiel-juridisch, actuarieel en verzekeringstechnisch te ondersteunen.

Wij helpen u om deze pensioenissues zichtbaar te maken, zodat u de zaak kunt oplossen.

Pensioenbalie

Indien u verzekerd wilt zijn van écht alle kennis over pensioen en pensioenrecht, die u in uw praktijk hoe dan ook nodig gaat hebben, dan geeft u zich nu op als deelnemer aan de Pensioenbalie.


Als deelnemer aan de Pensioenbalie bent u – onder andere – verzekerd van:

  • Regelmatig jurisprudentie bijeenkomsten om praktijksituaties te bespreken, dus altijd tot in detail op de hoogte van de allernieuwste ontwikkelingen.
  • Opleiding op niveau, verzorgd door hét pensioen-kennisinstituut in ons land;
  • Steeds op tijd toegang tot actuele informatie, mét uitleg van een pensioenexpert;
  • Voortdurend deskundige bijstand bij de hand, voortdurend overzicht, wanneer het er in arbeidszaken of de praktijk van ondernemingsrecht even werkelijk op aan komt; onze helpdesk wordt bemand door ervaren pensioenjuristen;
  • Het waardevolle gevoel dat u, uw kantoor versterkt heeft met een gespecialiseerde collega, iemand voor wie het pensioenrecht geen geheimen kent en altijd snel te raadplegen is, zeker ook in acute gevallen.


Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de sprekers op onze 4 Pensioenbalie Studiemiddagen, onderdeel van Pensioenbalie deelname, zijn:

  • Wim Thijssen, advocaat gespecialiseerd in pensioenrecht;
  • Roos van der Velden, pensioenspecialist.


Tijdens deze studiemiddagen zullen zij de thematische jurisprudentie in beeld brengen en van commentaar voorzien. De bijeenkomsten worden mede verzorgd door de heer W.M. Thijssen, hoofd vakdocent bij Nederlands Pensioenbureau Legal, die met name de praktische kant van pensioendossiers alsmede de pensioenactualiteit zal belichten. 


De studiemiddagen van Pensioenbalie zijn goed voor 12 PO punten.

Wilt u weten wanneer er Pensioenbalie studiedagen zijn?