Partners van Rooyackers & Partners Pensioen Consultants
arrow_drop_up arrow_drop_down

Partners

Rooyackers & Partners Pensioen Consultants werkt al jaren samen met accountants, advocaten, assurantiekantoren, belastingadviseurs, HRM-specialisten en ondernemers. Daardoor zijn wij blijvend op de hoogte van de actuele stand van zaken op voor ons relevante gebieden. Het bijkomende voordeel is dat wij ook goed weten wat er in de markt speelt. Dat leidt tot pensioenproducten die naadloos aansluiten bij de vraag van de werkgever, de DGA of de ZZP-er.

Accountants, belastingadviseur  en fiscalist

Accountants, belastingadviseur 

en fiscalist

Onder meer door de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en de Wet op het financieel toezicht (Wft) is het nodige veranderd in het pensioenenlandschap, waar accountants zonder Wft-vergunning aan handen en voeten zijn gebonden als het om pensioenadvies gaat. Rooyackers & Partners Pensioen Consultants staat graag met raad en daad terzijde, zonder de goede relatie van de accountant met de cliënt in gevaar te brengen.

advocaten

Advocaten

Voor advocaten zijn wij een goed gedocumenteerd kenniscentrum wanneer zij buiten of in de rechtszaal met pensioenen te maken krijgen. Pensioenkwesties bij echtscheiding, huwelijksvermogensrecht, ontslagsituaties in het ondernemingsrecht, fusies, overnames, CAO-onderhandelingen en faillissementssituaties belichten wij vanuit fiscaal, civiel-juridisch en verzekeringstechnisch oogpunt.

ondernemingsraad en pensioen

Ondernemingsraad

Ook een ondernemingsraad (OR) kan baat hebben bij onze kennis. Of het nu om initiatieven gaat om een collectieve pensioenregeling op te stellen, het uitbrengen van advies omtrent de beste regeling of het instemmingsrecht bij vaststelling, wijziging of intrekking van de regeling, Rooyackers & Partners Pensioen Consultants helpt met de juiste informatie.

assurantiekantoren

Assurantiekantoren

Assurantiekantoren kunnen eveneens gebruikmaken van onze specialistische dienstverlening. Steeds meer adviseurs met expertise op het gebied van zakelijke schadeverzekeringen maken bewust de keuze om pensioenadvies geheel uit te besteden. Wanneer de adviseur dit toch in eigen hand wil houden, bieden wij structurele vakinhoudelijke ondersteuning. Daarnaast kunnen wij ook incidenteel worden aangesproken voor een specifieke casus.

Nederlands Pensioenbureau Legal

Nederlands Pensioenbureau Legal

Nederlands Pensioenbureau Legal is hét bureau vaktechniek voor de pensioenbranche. Allround kennisinstituut. Gewild adres voor opleidingen én permanente educatie (PE) voor professionals, werkzaam in de financiële dienstverlening. Ondersteuning in de praktijk, door en voor experts: wij helpen de adviseur aan het juiste advies.

Wilt u meer informatie?