Ondersteuning Bedrijfstakpensioenfonds

U heeft een verplichtstellingsbeschikking of verplichtstellingsaanschrijving ontvangen. Wat nu?


Aangesloten raken bij een bedrijfstakpensioenfonds, kortweg bpf genoemd, is voor de meeste ondernemingen een onbekend, maar vooral juridisch complex terrein. In de meeste situaties begint het proces met een welkomstbrief die het pensioenfonds de onderneming stuurt. Verplichte aansluiting kan leiden tot een aanzienlijke lastenstijging.


In sommige gevallen moet een bedrijf zelfs met terugwerkende kracht pensioenfondspremies betalen, soms tot vele jaren terug. In het onderzoek naar de vermeende verplichtstelling kunnen wij voor u een belangrijke rol spelen. Rooyackers & Partners begeleidt in samenwerking met Nederlands Pensioenbureau Legal namelijk al jaren pensioenadviseurs die zich op dit terrein hebben gespecialiseerd.

Onderzoek werkingssfeer

Een bpf-onderzoek bestaat altijd uit drie stappen:

  • Onderzoek of de vermeende aansluiting wel terecht is. In veel situaties blijkt na een grondige bestudering van de activiteiten van de onderneming en de werkzaamheden die zijn opgenomen in de verplichtstellingsbeschikking, dat de aansluiting onterecht is.
  • Mocht de aansluiting toch terecht zijn, dan onderzoeken we vanaf wanneer dit zo is. Vaak kunnen we op die manier de terugwerkende kracht voor aansluiting bij het bedrijfstakpensioenfonds beperken.
  • Ook kan vaak op basis van een bestaande pensioenregeling dispensatie worden verleend. Wij begeleiden de gehele juridische procedure en zogenaamde actuariële gelijkwaardigheidsberekeningen.
positief resultaat BPF

Inmiddels heeft Nederlands Pensioenbureau Legal vele ondernemingen en hun adviseurs begeleid bij het aansluitingstraject voor een bedrijfstakpensioenfonds. Daarnaast hebben wij in veel situaties de aansluiting op grond van feitelijke werkzaamheden met succes kunnen betwisten. 

Bij ondernemingen die uiteindelijk wel onder de werkingssfeer van een bpf vallen, hebben we altijd een positieve bijdrage geleverd aan de uitkomst van de overgang of dispensatie.