10 september 2014 
in Nieuws

Wetsvoorstel Pensioencommunicatie

Wetsvoorstel Pensioencommunicatie

Op 2 september 2014 is het wetsvoorstel Pensioencommunicatie ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel beoogt Staatssecretaris Klijnsma werknemers beter en makkelijker te laten inzien hoe hun pensioen ervoor staat. Om dit te bereiken zullen de pensioenuitvoerders hun communicatie verder moeten verbeteren en de deelnemer daarbij nog centraler stellen.

 
De belangrijkste kenmerken van het wetsvoorstel zijn:

Zwart vierkantje

Alle pensioencommunicatie moet tijdig, correct, duidelijk en evenwichtig zijn;

Zwart vierkantje

Meer mogelijkheden tot digitale verstrekking van pensioeninformatie. De pensioenuitvoerder krijgt de keuze om de pensioeninformatie digitaal of schriftelijk aan de deelnemer te verstrekken;

Zwart vierkantje

Basisinformatie over de pensioenregeling moet beschikbaar zijn op de website van de pensioenuitvoerder;

Zwart vierkantje

Verstrekking van een jaarlijks pensioenoverzicht van opgebouwde pensioenaanspraken. Dit pensioenoverzicht wordt hiermee beperkter en kijkt alleen naar de opgebouwde pensioenaanspraken in het verleden. Via het pensioenregister kan de deelnemer een indicatie krijgen van het te verwachten pensioen in de toekomst;

Zwart vierkantje

Het pensioenregister wordt uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Zo kan de deelnemer nog meer informatie naar zich toehalen met betrekking tot zijn pensioenregeling;

Zwart vierkantje

Inzicht in koopkracht en risico’s worden persoonlijk gemaakt. Via drie scenario’s (optimistisch, verwacht en pessimistisch) krijgt de deelnemer inzicht in de koopkracht en risico’s van zijn toekomstig pensioeninkomen.

 
Dit wetsvoorstel sluit aan op de aanbevelingen uit het rapport ‘Pensioen in duidelijke taal’ van de werkgroep Pensioencommunicatie.

Bron:http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/09/02/klijnsma-pensioencommunicatie-moet-eenvoudiger.html

Nieuwsflits nr. 23, 10 september 2014