02 november 2016 
in Nieuws

Pensioenrichtleeftijd en AOW-leeftijd omhoog

Pensioenrichtleeftijd en AOW-leeftijd omhoog

Gisteren heeft het kabinet bekendgemaakt dat zowel de pensioenrichtleeftijd als de AOW-leeftijd (verder) omhoog zullen gaan. Beide maatregelen zijn wettelijke (automatische) verhogingen, die het gevolg zijn van een hogere levensverwachting bij 65 jaar zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is berekend.  De pensioenrichtleeftijd, een rekenleeftijd die wordt gebruikt voor de berekening van de jaarlijkse maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw, gaat vanaf 2018 omhoog van 67 jaar naar 68 jaar. In het elfde lid van artikel 18a van de Wet op de Loonbelasting 1964 (Wet Lb 1964) is de rekenkundige formule opgenomen waarmee een verhoging van de pensioenrichtleeftijd kan worden ingevoerd. In 2014 liet het Ministerie van Financiën nog weten dat het, op basis van de toenmalige prognose van het CBS, niet in de lijn der verwachting lag dat een verhoging in 2016 zou plaatsvinden. Twee jaar later geeft de hogere levensverwachting blijkbaar toch aanleiding voor een verhoging van de pensioenrichtleeftijd met ingang van 2018.  De AOW-leeftijd zal vanaf 2022 worden verhoogd van 67 jaar naar 67 jaar en drie maanden. In artikel 7a, tweede lid van de Algemene Ouderdomswet (AOW) is de rekenkundige formule opgenomen waarmee een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd (en de aanvangsleeftijd) kan worden doorgevoerd. Op grond van het derde lid van dit artikel dient de voorgenomen verhoging van de AOW-leeftijd vijf jaar van te voren te worden aangekondigd. De verhoging heeft gevolgen voor de mensen die na 1954 geboren zijn. Iemand die op 31 december 1954 is geboren krijgt de AOW-uitkering op zijn 67e verjaardag, iemand die op 1 januari 1955 is geboren, moet wachten tot 67 jaar en drie maanden.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/31/rekenleeftijd-voor-maximale-fiscale-pensioenopbouw-aangepast https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/31/rekenleeftijd-voor-maximale-fiscale-pensioenopbouw-aangepast

Nieuwflits, nr 16 d.d. 01 november 2016