19 september 2014 
in Nieuws

Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen stabiel gebleven

Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen stabiel gebleven

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft afgelopen donderdag bekend gemaakt dat de financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen tot nu toe stabiel is gebleven. De gemiddelde dekkingsgraad -de verhouding tussen beschikbare middelen en verplichtingen – van 112 procent per ultimo augustus bleef gelijk aan de stand per ultimo juni. Oorzaak hiervan ligt bij de stijgende aandelenkoersen in deze periode, terwijl de dalende kapitaalmarktrente in dezelfde periode zorgde voor een waardestijging van de vastrentende waardenportefeuille. Beide ontwikkelingen zijn gunstig voor de dekkingsgraad.

Aan de andere kant is ook de rentetermijnstructuur (inclusief UFR en middeling) gedaald. De rentetermijnstructuur wordt door DNB gepubliceerd waarbij deze wordt geconstrueerd op basis van de swapcurve en wordt gebruikt om de actuele waarde van de pensioenverplichtingen te bepalen. Zo daalde de 30-jaars rente met 22 basispunten naar 2,45%. Dit had een toename van de technische voorzieningen tot gevolg. Door de driemaandsmiddeling van de rente is deze toename nog relatief beperkt gebleven. Het positieve effect van de rentemiddeling zal volgens DNB echter de komende maanden uit de cijfers lopen.

Van de 268 pensioenfondsen hadden er eind augustus 2014 twaalf een dekkingsgraad die lager was dan het verplichte minimum van 105 procent. Dit betekent volgens DNB overigens niet per definitie dat al deze fondsen in dekkingstekort verkeren. Volgens de toezichthouder zijn slechts 10.000 actieve deelnemers en 8500 pensioengerechtigden aangesloten bij een pensioenfonds met een dekkingsgraad van minder dan 105 procent.

Bron: http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/statistisch-nieuws-2014/dnb312149.jsp#

Nieuwsflits nr. 25, 19 september 2014