Page content

Nederlandse Orde Pensioen Deskundigen

NOPDDe pensioenadviseurs van Rooyackers & Partners Pensioen Consultants zijn op persoonlijke titel lid van de hoog aangeschreven Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD).  Aan deze exclusieve benoeming worden zeer hoge kwaliteitseisen gesteld. Het lidmaatschap wordt uitsluitend toegekend aan onafhankelijke pensioenkantoren die zich fulltime bezighouden met pensioenadvies en werken op declaratiebasis.

De NOPD is een vereniging, die streeft naar verdere professionalisering van de pensioenadviesmarkt. De circa 200 leden van de beroepsorganisatie zijn gecertificeerd. Zij houden hun vakbekwaamheid actueel door permanente educatie te volgen. De NOPD biedt een platform voor het verzamelen en uitwisselen van pensioeninformatie,. De vereniging stelt die pensioenkennis ook beschikbaar aan de politiek en de samenleving.

De NOPD heeft zichzelf de volgende taken gesteld:

  • In stand houden van een kwaliteitscode voor pensioenspecialisten
  • In kaart brengen van en waardering toekennen aan pensioenopleidingen
  • Zelf ontwikkelen en verzorgen van pensioenopleidingen
  • Organiseren van informatieve bijeenkomsten, congressen en studiedagen
  • Selecteren en verspreiden van relevante pensioeninformatie
  • Stimuleren en/of financieren van onderzoek naar pensioen