Inkomensverzekeringen

Inkomensverzekeringen;

Verzuimverzekering

WIA verzekering

WGA eigenrisicodragerverzekering


Onderstaande tekst is van concurrent is bedoeld als inspiratie. 

Verzekeren verzuim en inkomen

Bij ziekte van een medewerker bent u als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor ex-medewerkers die in de eerste twee jaar ziek uit dienst gaan en in de Ziektewet terechtkomen. Uw verantwoordelijkheid voor uw zieke of arbeidsongeschikte (ex)-medewerkers kan dus twaalf jaar duren. Dat heeft ingrijpende gevolgen. Wilt u de regie op deze risico’s in eigen hand houden? Dan kunnen wij u daarbij ondersteunen.

Stel uw vraag over verzuim en inkomen 

Verzekeringen verzuim en inkomen

  • Verzuimverzekering
  • Verzuim-ontzorg-verzekering
  • Arbodienst
  • WGA-gat en WIA-excedent
  • WGA-eigenrisicodragen

Gevolgen zieke werknemers voor het bedrijf: ziekteverzuimverzekering

Voor de werkgever is het gevolg als eerste dat het loon de eerste twee jaar dat een werknemer ziek is (deels) doorbetaald moet worden. Hiervoor is de ziekteverzuimverzekering. Daarbij moeten de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter goed gevolgd worden.

Wanneer de werknemer ,na de eerste twee jaar, als gedeeltelijk arbeidsongeschikte de WGA in gaat, dan krijgt de werkgever daar een rekening voor  in de vorm van een premieverhoging bij het UWV. Een werkgever kan ook WGA-eigenrisicodrager worden.

Arbeidsongeschikte werknemer: aanvullende verzekeringen WIA en WGA

Het mogelijke gevolg voor een zieke werknemer is dat niet het volledige loon doorbetaald wordt. Het is nog ingrijpender wanneer na twee jaar de dienstbetrekking wordt verbroken en de werknemer afhankelijk wordt van een WIA-uitkering. Dit betekent een forse terugval van het inkomen. Daarvoor kunt u de WGA-gatverzekering en WIA-excedentverzekering afsluiten.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor de ondernemer

Voor zelfstandig ondernemers is het gevolg dat er geen inkomen verdiend wordt. Misschien wordt er zelfs verlies gemaakt omdat de vaste kosten blijven doorlopen. Het kan zelfs tot gevolg hebben dat opdrachtgevers weglopen zodat u na genezing weer opnieuw moet beginnen. Een arbeidsongeschiktsheidverzekering is daarom van groot belang.

Collectieve zorgverzekering

Biedt u als bedrijf een collectieve zorgverzekering aan voor uw medewerkers? Bij veel bedrijven is (of was) dit wel het geval, maar wordt er de laatste jaren minder aandacht aan besteed. En dat terwijl dit nog steeds van groot belang is. Zeker nu strenger gekeken wordt welke organisaties collectiviteitskorting aan mogen bieden.Rooyackers & Partners geeft u deskundig advies over verzekeringen, zowel op particulier als zakelijke vlak. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring op het gebied van verzekeringen. 


Rooyackers & Partners staat voor partnerschap, professionaliteit en betrouwbaarheid. Wij zijn een erkend adviesbureau. Ons advies is te allen tijde onafhankelijk en objectief en gebaseerd op uw specifieke situatie. 

Nu en met het oog op de toekomst. 

Wij nemen graag uw werk en zorgen uit handen.

particulier verzekeringen

Rooyackers & Partners is een tussenpersoon in verzekeringen. Onze adviseurs geven u deskundig advies. Belangrijk bij een verzekering is dat het bij u als persoon past en de juiste dekking biedt in uw situatie. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, namelijk de gezinssituatie, risico's die u wilt afdekken en welke u wellicht zelf wilt dragen.


U kunt bij ons terecht voor al uw particuliere verzekeringen. Wij vergelijken diverse verzekeringen en stellen het optimale pakket voor u samen. 

zakelijke verzekeringen

U wilt zekerheid over de financiën van uw bedrijf en niet voor verrassingen komen te staan. Bent u voldoende verzekerd als u te maken krijgt met schade? Wat gebeurt er als u aansprakelijk wordt gesteld? En hoe wordt het loon van (langdurig) zieke werknemers doorbetaald? U moet besluiten welke risico's u zelf draagt en welke risico's u met een verzekering wilt afdekken.


Rooyackers & Partners helpt u graag! Onze adviseurs zijn op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van schadeverzekeringen en risico's binnen uw branche.

Hieronder vindt u een aantal verzekeringen binnen ons aanbod. 

Voor alle verzekeringen kunt u contact met ons opnemen.

Particulier

- Autoverzekering

- Pechhulpverzekering

- Inboedelverzekering

- Opstalverzekering

- Reisverzekering

- Rechtsbijstandsverzekering

- Zorgverzekering

Zakelijk

- Aansprakelijkheidsverzekering

- Inventaris/ goederenverzekering

- Verzuimverzekering

- Collectieve zorgverzekering

- Wagenparkverzekering

- Rechtsbijstandsverzekering

- Inkomensverzekering

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? 

Maak gerust een afspraak. De koffie staat klaar!

Bezoekadres:

bezoekadres Ondernemingsweg 20-22

bezoekadres 2404HN Alphen aan den Rijn


E-mail

e-mail info@pensioenburo.nl


Telefoonnummer:

telefoonnummer 0172 47 37 53